Idź i kochaj

Ja przyszedłem na świat jako światłość, aby nikt, kto we Mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. A jeżeli ktoś słyszy słowa moje, ale ich nie zachowuje, to Ja go nie potępię. Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat potępić, ale by świat zbawić. Kto Mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego: słowo, które wygłosiłem, ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym. J 12, 46-48

Wyobraź sobie Jezusa, który z całą pokorą ukazuje ludziom odwieczne światło. On czyni to z wielką miłością, ponieważ pragnie, aby nikt nie chodził w ciemności. My natomiast jesteśmy wolni i możemy wybrać, czy chcemy żyć w ciemności, grzechu i kłamstwie, czy w światłości, czystości i prawdzie. Jezus mówi, że nie chce nas potępiać za nasze złe wybory. Przyjdzie czas na sprawiedliwy sąd, na którym będziemy odpowiadać za wprowadzanie w czyn tego, co słyszeliśmy. Dlatego też największa odpowiedzialność ciąży na osobach, które są najbliżej Boga i Jego słów. To nie znaczy, że mamy chcieć żyć w nieświadomości. Taki stan nigdy nie jest dobry. Coraz głębsze poznawanie prawdy o Bogu, człowieku i życiu sprawia, że człowiek wznosi się na wyżyny miłości. Wybierz dzisiaj po raz kolejny drogę pójścia za Chrystusem w swojej codzienności. Podejmuj konkretne wybory w Jego świetle i prawdzie. Zagłębiaj się w Boże słowa i staraj się wprowadzać je w czyn. Nie daj się okłamywać przez świat i jego tanie sztuczki. Nie zazdrość niczego i nie pragnij mieć nic więcej niż miłość Jezusa. Ucz się prawdziwie kochać Boga, siebie i ludzi. Dziel się miłością, którą masz w sobie. Nie zapominaj, że będziesz kiedyś sądzony właśnie z miłości. Postanów sobie dzisiaj, aby każdego spotkanego człowieka kochać tak, jak uczyniłby to sam Jezus.

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi;
niech nam ukaże pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę,
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów. Ps 67, 2-3

Twoja postawa miłości może przyczynić się do tego, że świat będzie lepszy i więcej ludzi pozna Jezusa Chrystusa. Pokazuj swoimi codziennymi postawami pełne dobroci oblicze Boga.
Panie, kochaj we mnie wszystkich spotkanych ludzi. Oddaję Tobie całego siebie.
Dzisiaj zachęcam do wyjazdu na Lednicę. Tegoroczne hasło – Idź i kochaj zdaje się mocno zachęcać do bycia prawdziwymi uczniami Chrystusa! Łapcie kilka zwiastunów:

oraz

One Reply to “Idź i kochaj”

Dodaj komentarz