Miłość, która wszystko zmienia

I pytali Go: «Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że wpierw musi przyjść Eliasz?» A On im rzekł: «Istotnie, Eliasz przyjdzie najpierw i wszystko naprawi. Ale jak jest napisane o Synu Człowieczym? Ma On wiele cierpieć i być wzgardzony. Otóż mówię wam: Eliasz już przyszedł i postąpili z nim tak, jak chcieli, jak o nim jest napisane». Mk 9, 11-13

Czy masz czasami pragnienie naprawienia całego świata? Czy próbowałeś już przyprowadzić kogoś do Jezusa? Jak jesteś odbierany w swoim otoczeniu, gdy mówisz o Bogu i Ewangelii? Czy potrafisz otworzyć się na Ducha Świętego tak jak Eliasz, czy Jan Chrzciciel? Czy masz w sobie tak wielką odwagę i miłość do ludzi, których spotykasz? Jeżeli pokochasz prawdziwie swoje otoczenie, to przestaniesz zważać na przeciwności, obelgi i śmiechy. Obelgi i urągania będą dla Ciebie potwierdzeniem, że idziesz w dobrą stronę. Diabeł będzie wściekał się na to, co robisz, ale Bóg ochroni Cię i umocni. A jeśli przyjdzie Ci zapłacić za miłość do Jezusa i ludzi mniejszym lub większym męczeństwem, to będziesz dumny z tego, że stałeś się godny oddać życie dla tego, który pierwszy uczynił to dla Ciebie. Nie bój się świata, który może zranić tylko Twoje ciało. Słuchaj w swoim sercu Jezusa i mów o Jego świętej woli;

I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!» Mk 9, 7

Proś także o łaskę pokornego upominania bliźnich, abyś mówiąc im bolesną prawdę wskazywał jednocześnie realne rozwiązania ich najgłębszych problemów. To jest prawdziwa pomoc, której pragnie każdy w głębi swojej duszy.

Każdego dnia będę błogosławił Ciebie i na wieki wysławiał Twoje imię. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, a wielkość Jego niezgłębiona. Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła i zwiastuje Twe potężne czyny. Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu i rozpowiadają Twoje cuda. Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy. Niech mówią o chwale Twojego królestwa i niech głoszą Twoją potęgę. Ps 145, 2-5. 10-11

Panie, nie chcę nikogo nawracać na siłę. Pragnę tylko kochać ludzi Twoją miłością. Wierzę, że ta miłość zacznie zmieniać wszystko.
Polecam dzisiaj bardzo praktyczne rady dla wszystkich rodziców i wychowawców:
http://pl.aleteia.org/2017/02/13/jak-zdyscyplinowac-dziecko-siedem-swietobliwych-wskazowek-ksiedza-bosko
oraz kilka motywacyjnych kawałków:

oraz

Dodaj komentarz