Jak wygrać z ciągłym przemęczeniem?

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie». Mt 11, 28-30

Czy czujesz się stale zmęczony? Co najbardziej obciąża Twoje serce, ciało i duszę? Czym zaprzątnięty jest Twój umysł? Jaką masz metodę na wyjście ze stanu ciągłego przemęczenia? Czego już próbowałeś? Usłysz dzisiaj słowa Jezusa, który mówi: ,,przyjdź do Mnie, przynieś swoje problemy i ciężary, których nie potrafisz unieść. Ja Ci pomogę. Poniosę je z Tobą. Ucz się ode Mnie nieść krzyż codzienności z pokorą i miłością.” Myśl stale o nagrodzie, którą otrzymasz na koniec Twojego trudu. Oddaj się dzisiaj cały Jezusowi i nieś razem z Nim to, co trudne. Szukaj także dobra w ciężkich doświadczeniach. Może gdyby nie one, to byłbyś teraz daleko od Boga. Pan różnymi drogami pozwala nam dojść do Niego. Czasami jest tak, że największy dramat okazuje się zbawienny dla osoby, która go doświadcza. Tak może być z przeżyciem śmierci bliskiej osoby lub doświadczeniem jakiejś wielkiej, życiowej porażki. Przychodź w takich chwilach do Pana. Przylgnij do Niego całym sercem. Gwarantuję Ci, że tylko w Nim znajdziesz pełne ukojenie i siłę do dalszego życia.
Jeśli Twoje życie obciąża najbardziej jakiś grzech, to posłuchaj słów św. Jana:

Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego nauki. Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. 1 J 1, 9 – 2,2

Twoja bezsilność może przemienić się w wielką siłę. Uwierz w to, że Jezus jest w stanie uczynić Cię prawdziwie czystym i wolnym od tego grzechu, który wydaje Ci się nie do pokonania. Zaufaj Mu. On naprawdę pragnie Twojej wolności.

Błogosław, duszo moja, Pana,
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.
On odpuszcza wszystkie twoje winy
i leczy wszystkie choroby,
On twoje życie ratuje od zguby,
obdarza cię łaską i zmiłowaniem
Miłosierny jest Pan i łaskawy,
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie zapamiętuje się w sporze,
nie płonie gniewem na wieki.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi,
tak Pan się lituje nad tymi, którzy się Go boją.
Ps 103, 2-4. 8-9. 13

Panie, dziękuję za całe dobro, którego doświadczam codziennie. Ty niesiesz ze mną bagaż mojego życia i chodź ten plecak wydaje się czasami zbyt ciężki, to jednak dzięki Tobie mogę nieść go z uśmiechem i radością.
Dzisiaj polecam jedno mocne świadectwo i dwie piosenki:

oraz

oraz

Dodaj komentarz