Lekarz inny niż wszyscy

On odpuszcza wszystkie twoje winy
i leczy wszystkie choroby,
On twoje życie ratuje od zguby,
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.
Miłosierny jest Pan i łaskawy,
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Ps 103, 3-4.8

Wyobraź sobie lekarza, który musi przyjmować Cię przynajmniej raz w miesiącu… Czyni to z wielką troską i miłością… Dla Twojego dobra daje Ci wiele rad i wskazówek… Ty jednak już od miesięcy, a może i lat znowu przychodzisz i chorujesz na to samo… Zupełnie jakbyś wolał być chory niż zdrowy… Który ziemski lekarz miałby do Ciebie tyle cierpliwości?… Z całym szacunkiem do lekarzy – żaden… Jest tylko jeden Lekarz, który ma do Ciebie cierpliwość… Podziękuj Mu dzisiaj i idź pokornie na kolejna wizytę… On czeka na Ciebie i nadal wierzy w Twoje uzdrowienie…

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Mt 11, 28

Zakończę dzisiejszymi słowami św. Jana 🙂 :

Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. 1 J 2, 1-2

Dodaj komentarz