Jak trwać w miłości?

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna». J 15, 9-11

Jezus zachęca dzisiaj mnie i Ciebie do trwania w miłości. Któż nie chciałby kochać i być kochanym? Chyba tylko ten, kto uzależnił się od bólu i wpadł w pułapkę buntu. I po co cierpieć na własne życzenie trwając w duchowej ciemności i nieprzyjaźni z Bogiem, który jest miłością? Czy zwodziciel – kłamca doprowadził kogoś do szczęścia?

Ty trwaj w Miłości, Bogu, który ma dla Ciebie nieustannie otwarte Serce. Słuchaj Jego przykazań i wypełniaj je chętnie wsparty łaską Bożą. Wtedy Twoja radość osiągnie pełnię, a będzie to wewnętrzna radość, którą ma w sobie Jezus Chrystus pełniący wolę Ojca. Nie myśl, że radość pełna jest odległa. Idź do świątyni. Przyjmij Jezusa na Mszy świętej. Rozkoszuj się pełną radością. Z Nim przetrwasz każdą życiową próbę i nic nie zburzy w Tobie pełnej radości.

W Jerozolimie, po długiej wymianie zdań, przemówił Piotr do apostołów i starszych: «Wiecie, bracia, że Bóg już dawno wybrał mnie spośród was, aby z moich ust poganie usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. Bóg, który zna serca, zaświadczył na ich korzyść, dając im Ducha Świętego tak samo jak nam. Nie zrobił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyszczając ich serca przez wiarę. Dlaczego więc teraz Boga wystawiacie na próbę, nakładając na uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my sami nie mieliśmy siły dźwigać. Wierzymy przecież, że będziemy zbawieni przez łaskę Pana Jezusa tak samo jak oni».

Umilkli wszyscy, a potem słuchali opowiadania Barnaby i Pawła o tym, jak wielkich cudów i znaków dokonał Bóg przez nich wśród pogan. A gdy i oni umilkli, zabrał głos Jakub i rzekł: «Posłuchajcie mnie, bracia! Szymon opowiedział, jak Bóg raczył wybrać sobie Lud spośród pogan. Zgadzają się z tym słowa Proroków, bo napisano: „Potem powrócę i odbuduję przybytek Dawida, który znajduje się w upadku. Odbuduję jego ruiny i wzniosę go, aby pozostali ludzie szukali Pana i wszystkie narody, nad którymi wzywane jest imię moje – mówi Pan, który to sprawia. To są Jego odwieczne wyroki”. Dz 15, 7-18

Bóg dokonywał i wciąż dokonuje wielkie znaki przez tych, którzy trwają w miłości prawdziwej. To właśnie ludzie trwający w Bogu odbudowują całe rodziny, społeczeństwa, a nawet kraje (patrz św. Jan Paweł II). Bóg potrzebuje dzisiaj trwających w Nim wiernych uczniów. Jest tak wiele do zrobienia, aby odbudować świat, który zszedł ze skały prawdy i tak bardzo skalał się kłamstwem.

Głoście wśród ludów,
że Pan jest królem.
On świat tak utwierdził, że się nie zachwieje,
będzie sprawiedliwie sądził ludy. Ps 96, 10

Wszyscy pięknie mówią o miłosierdziu Bożym, a zapominają, że Bóg będzie sądził sprawiedliwie. Trwający w miłości (w przykazaniach) będą nagrodzeni wiecznym szczęściem. Trwający w grzechu (depczący przykazania, chociażby nie zabijaj) będą sprawiedliwie oddaleni od wiecznego szczęścia już na zawsze.

Moje owce słuchają mego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną. Por. J 10, 27

Owce Jezusa słuchają Go i idą za Nim. Owce wroga słuchają kłamcy i idą za nim.
Panie Jezu ratuj trwających w kłamstwie! Poślij trwających w miłości do ratowania zwiedzionych.
Maryjo, kochana Mamo, proszę, wstawiaj się za nami, abyśmy trwali w miłości i odważnie świadczyli o Bogu i pełnej radości przy Nim.
Św. Józefie, dziękuję za twoje świadectwo trwania w miłości do końca.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

Dodaj komentarz