Idźcie! Zobaczcie Jezusa!

Gdy anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą». Mt 28, 8-10

Wyobraź sobie, że wracasz od pustego grobu w swoim kościele i nagle staje przed Tobą zmartwychwstały Chrystus, który mówi: ,,Witaj!”. Jaka jest Twoja reakcja? Czy padniesz mu do stóp? Czy zapłaczesz za swoje grzechy? Czy podziękujesz za mękę, śmierć i zmartwychwstanie? A może po prostu w pokorze i milczeniu skulisz głowę przed swoim Zbawicielem.

Popatrz w tym obrazie na Jezusa. Podnieś swój wzrok i usłysz: ,,Nie bój się. Idź i oznajmij Twoim bliskim, przyjaciołom, a nawet nieznajomym: niech udadzą się do kościołów, tam Mnie zobaczą w kawałku konsekrowanej Hostii.” Czy masz taką wiarę i odwagę, aby podzielić się taką Dobrą Nowiną z bliźnimi?

Pan Bóg naprawdę chce działać poprzez Ciebie w XXI wieku. Wystarczy, żebyś był gorliwym świadkiem, pełnym wiary i miłości. Duch Święty będzie stale dawał Ci natchnienia, aby przyprowadzać do Jezusa nowych ludzi, którym nikt dotąd nie pokazał żywego Boga. Podejmij to wyzwanie.

Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim. Dz 2, 28

Panie Jezu, uwielbiam Cię za codzienne poznawanie dróg życia i napełnianie mnie radością przed Twoim obliczem na Eucharystii. Wiem, że choćby trzęsła się ziemia i wszystko wokół waliłoby się na moją głowę, to jednak mając Ciebie, nie muszę lękać się i drżeć o mój los. Będąc z Tobą, nawet śmierć nie jest już straszna.

oraz

Dodaj komentarz