Idź, Ja jestem z Tobą

Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: ,,Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.” Mt 28, 18-20

Wyobraź sobie Jezusa unoszącego się do nieba i wypowiadającego swoją ostatnią wolę względem Apostołów, ich następców i całego Kościoła, do którego Ty także należysz. Poczuj się prawdziwie adresatem powyższych słów. Twój Pan i Zbawiciel zapewnia Cię, że jest ponad wszelką władzą i zwierzchnością. Ponad to On mówi, że będzie z Tobą zawsze. Nie ma takich momentów, w których by Go nie było. To, że Ty nic nie czujesz, nie zmienia faktu, że On JEST obok Ciebie. Jego wolą jest, abyś odnowił w sobie relację z Duchem Świętym, który przypomni Ci całą naukę przekazaną przez Jezusa podczas Eucharystii, katechez oraz rad dziadków i rodziców. Otwórz się na prawdziwą moc Jezusa Chrystusa, który chce uczynić Cię narzędziem do głoszenia Dobrej Nowiny o Bożej miłości i miłosierdziu względem każdego człowieka. Zapragnij dzielić się największym skarbem, który jest w Twoim sercu.

Bracia: Bóg Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, niech da wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On wzywa, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przeogromna Jego moc względem nas wierzących – na podstawie działania Jego potęgi i siły. Ef 1, 17-19

Bóg naprawdę chcę uczynić Cię silnym człowiekiem, który przenosi góry. Uwierz w to i zacznij działać na Bożą chwałę.
Panie Jezu, Ty jesteś całą moją siłą. Bez Ciebie nic nie mogę. W jedności z Tobą niosę wszystkie trudy, obowiązki i codzienne wyzwania. Jednym z najpiękniejszych i najbardziej wymagających doświadczeń jest głoszenie Ciebie pośród pogubionych ludzi. Dziękuję za to, że dajesz mi to czynić z pasją i miłością.
Polecam dzisiaj świadectwo, które jest namacalnym dowodem na to, że Bóg czyni cuda. Może pamiętasz popularną ,,Frytkę” z Big Brothera. Jej metamorfoza jest jedną z największych, jakie widziałem 🙂

Polecam jeszcze dwa motywujące załączniki:

oraz

Dodaj komentarz