Kim jesteś?

Panie, czym jest człowiek, że troszczysz się o niego,
czym syn człowieczy, że Ty o nim myślisz? Ps 144, 3

Spróbuj dzisiaj porozmawiać z Bogiem o sobie… Zapytaj Go wprost: kim dla Niego jesteś?…, jaka jest Jego wola względem Ciebie?…, jak masz pokonać aktualne trudności?… Uświadom sobie, że On naprawdę troszczy się o Ciebie… Przypomnij sobie, ile razy wysłuchał Twoich modlitw… Zobacz Jego codzienną dobroć, której doświadczasz…
Uwierz w to, że jesteś oczkiem w głowie Boga… Może jeszcze nie rozumiesz do końca Jego troski, ale to nie znaczy, że On nie robi wszystkiego dla Twojego dobra – a największym jest przecież zbawienie… Po prostu zaufaj Mu i bądź blisko Niego… Nie obrażaj się na Stwórcę, który jako jedyny może dać Ci pełnię szczęścia… A gdy będzie Ci naprawdę ciężko – przypomnij sobie, że Bóg wysłał przed Tobą swojego umiłowanego Syna, który jako pierwszy przeszedł drogę bólu i cierpienia:

I dodał: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie». Łk 9, 22

Panie, dziękuję Ci za nieustanną troskę o mnie i moje zbawienie… Proszę Cię, prowadź mnie, abym wiernie trzymał się Ciebie i miał udział w zbawieniu, które dla mnie przygotowałeś.
Dzisiejszy patron św. Ojciec Pio także przeszedł drogę wielu doświadczeń. On dzięki Bożej łasce wytrwał do końca i został wyniesiony do chwały nieba:

oraz

Dodaj komentarz