Godzina uzdrowienia

Jezus odszedł z Samarii i udał się do Galilei. Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie, kiedy jednak przyszedł do Galilei, Galilejczycy przyjęli Go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli na święto. Następnie przybył powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino. A był w Kafarnaum pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do Niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna, był on już bowiem umierający.

Jezus rzekł do niego: «Jeżeli nie zobaczycie znaków i cudów, nie uwierzycie». Powiedział do Niego urzędnik królewski: «Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko». Rzekł do niego Jezus: «Idź, syn twój żyje». Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego, i poszedł. A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, kiedy poczuł się lepiej. Rzekli mu: «Wczoraj około godziny siódmej opuściła go gorączka». Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, kiedy Jezus rzekł do niego: «Syn twój żyje». I uwierzył on sam i cała jego rodzina. Ten już drugi znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei. J 4, 43-54

Wieść o Jezusie i Jego cudach roznosiła się po całym kraju. To ustne przekazywanie Ewangelii pomagało ludziom uwierzyć w moc Bożą. Wielu pewnie wyczekiwało spotkania z Chrystusem, aby powierzyć Mu swoje sprawy i intencje. Czy wierzysz, że z tym samym Jezusem spotykasz się na każdej Mszy świętej? Czy z tęsknotą codziennie idziesz do Niego i powierzasz Mu siebie, rodzinę, sprawy Kościoła, Polski i świata? Czy przedstawiasz Panu chorych tak jak dzisiejszy urzędnik z Ewangelii?

Czy zdajesz sobie sprawę, że na Eucharystii – godzinie największej łaski i najgłębszego spotkania z Jezusem, może dokonać się uzdrowienie Twojego serca i ciała oraz wszystkich osób, które powierzasz Bogu? Nie marnuj więcej czasu łaski. Tak wiele osób jest chorych. Gorączka niewiary, lęku, załamania, bezsilności, nałogów i wielu grzechów wewnętrznie powala tłumy, a ty może siedzisz z założonymi rękoma i przyglądasz się tylko. Pomóż Bogu ratować świat. Podejmij trud codziennej Eucharystii i Komunii świętej. Weź codziennie różaniec w rękę i powierzaj Bogu przez Niepokalane Serce Maryi wszystkich, którzy przyjdą Ci na myśl.

Panie, mój Boże,
z krainy umarłych wywołałeś moją duszę
i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu.
Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament,
Boże mój i Panie, będę Cię sławił na wieki.
Ps 30, 4. 12-13

Tak Panie, Ty już nie raz wyrwałeś mnie ze śmierci duchowej. Uczyń mnie teraz narzędziem, poprzez które wyciągniesz kolejnych marnotrawnych synów, którzy coraz głębiej schodzą do duchowego grobu. Ratuj ich Panie. Zamień w taniec ich żałobny lament, aby sławili Cię na wieki i ratowali kolejne dusze poprzez swoje świadectwo.

Tak mówi Pan: «Oto Ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię; nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów ani na myśl one nie przyjdą. Przeciwnie, będzie radość i wesele na zawsze z tego, co Ja stworzę; bo oto Ja uczynię z Jerozolimy wesele i z jej ludu – radość. Rozweselę się z Jerozolimy i rozraduję się z jej ludu. Już się nie usłyszy w niej odgłosów płaczu ani krzyku narzekania.

Nie będzie już w niej niemowlęcia, co miałoby żyć tylko kilka dni, ani starca, który by nie dopełnił swych lat; bo najmłodszy umrze jako stuletni, a nie osiągnąć stu lat, będzie znakiem klątwy. Zbudują domy i mieszkać w nich będą, zasadzą winnice i będą jedli z nich owoce». Iz 65, 17-21

Gdyby tak wszyscy ludzie (chociażby z Twojej parafii i okolicy) otworzyli się na łaskę Bożego miłosierdzia i podjęli trud szczerego nawrócenia, to naprawdę wszystko stałoby się nowe. Tak może być, tylko potrzeba codziennej współpracy z Duchem Świętym. Słuchaj natchnień i idź za nimi odważnie. Jeszcze zobaczysz zstąpienie Ducha Świętego i odnowienie ziemi!

Duchu Święty, proszę Cię, zstąp i odnów oblicze ziemi, tej ziemi! Odnów oblicze mojego serca oraz tych, których codziennie Tobie polecam. Prowadź nas codziennie, abyśmy wiernie wypełniali wolę Bożą i nie lękali się żadnych przeciwności.
Maryjo, Królowo Świata, dziękujemy za wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne interwencje dla ratowania ludzi. Wyproś nam Mamo łaskę słuchania Twoich przesłań, które tak mocno wybrzmiały w objawieniach.
Św. Józefie, polecam ci wszystkich mężczyzn. Proszę, wstawiaj się za nimi, aby uwierzyli tak, jak urzędnik z Ewangelii i poprowadzili całe swoje rodziny do nawrócenia.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

Dzisiejsze załączniki pomogą Ci uwierzyć w moc Jezusa podczas Mszy świętej i spowiedzi:

oraz

oraz

Dodaj komentarz