Godzina łaski

Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».

Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Łk 1, 28-37

Wiele osób dzisiaj o godzinie 12 będzie trwało przy Niepokalanej Maryi pełnej łaski. Ona z pewnością po raz kolejny uprosi u swego Syna wiele nawróceń, uzdrowień serc i ciał. Warto tego dnia w sposób szczególny pójść do kościoła i przedstawiać wszystkie swoje najskrytsze intencje. Dzisiaj każdy kościół może być niczym najpiękniejsze na świecie sanktuarium Matki Bożej.

Gdy Adam spożył z drzewa, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: «Gdzie jesteś?» On odpowiedział: «Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się». Rdz 3, 9-10

Wszyscy jesteśmy tacy nadzy, jak ten Adam. Co my byśmy zrobili, gdyby nie ochrona Maryi i Jej nieustanne wstawiennictwo za nami grzesznymi dziećmi. Skryjmy się pod jej matczyny płaszcz i błagajmy z wiarą o głębokie nawrócenie dla siebie i dla wszystkich, których nosimy w sercu, a zwłaszcza dla najbardziej zatwardziałych grzeszników chlubiących się swoją grzeszną ,,nagością”.

Myślę, że GODZINĄ ŁASKI może być dla mnie i dla Ciebie każda godzina: 12.00 (Anioł Pański), 15.00 (Koronka do Bożego Miłosierdzia) , 21.00 (Apel Jasnogórski), godzina Mszy świętej. Prawdą jest także to, że czasem niezwykłej łaski jest każda chwila, w której jesteś sercem i myślą zjednoczony z Bogiem na modlitwie. Pamiętaj o tym i módl się nieustannie.

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym. Łk 21, 36

Niepokalana Maryjo, chronię się w Tobie, ja – biedny grzesznik i błagam o łaskę głębokiego przylgnięcia do Twego Syna, abym mógł iść przez życie tylko według Jego świętej woli. Oddaję Ci Mamo także wszystkich, których znam, którym towarzyszę oraz tych, którzy najbardziej oddalili się od Jezusa. Dotykaj ich serc i przytulaj z całą delikatnością. Przybliżaj ich do jedynego Zbawiciela.

Polecam także załączniki z głębią:

oraz

Dodaj komentarz