Głębokie TAK

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi”. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie – ani na niebo, bo jest tronem Boga; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nawet jednego włosa nie możesz uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi». Mt 5, 33-37

Pewnie spotkałeś się w swoim życiu z sytuacją, w której ktoś przysięgał na Boga, na dzieci i kto wie na co jeszcze. Zazwyczaj mogło to być podczas ważnych spraw. Niektórzy jednak potrafią przysięgać nawet w błahych sytuacjach. Po dzisiejszych słowach z Ewangelii mam nadzieję, że już nikt nie będzie w ten sposób przysięgał. Mowa ma być TAK, TAK i NIE, NIE. W jakich sytuacjach powinno się stosować takie krótkie odpowiedzi?

Przede wszystkim, gdy ktoś wymaga od Ciebie zaświadczenia, czy to, co mówi (o co pyta) jest prawdą (jeśli tylko znasz odpowiedź, ponieważ np. sytuacja dotyczy Ciebie). Tu bez lęku trzeba mówić jasno prawdę i tylko prawdę. Tak ma być np. w sądach albo podczas ważnych spraw i rozstrzygnięć.

Warto skupić się także na najbardziej wewnętrznym TAK i NIE. Czytając dzisiejsze słowa z Ewangelii, poczułem, że w moim sercu powinno być WIECZNE TAK dla Boga i Jego woli. Choć mam wolność i w każdej sytuacji mogę powiedzieć NIE (w relacji z Bogiem, to zawsze będzie NIE z wielką szkodą dla mnie samego), to jednak kieruję swoje serce ku Jezusowi i mocą Jego miłości staram się mówić stale TAK. On wciąż zaprasza mnie do przekraczania siebie i dawania więcej miłości. To czasami jest trudne, ale z Jego łaską można naprawdę wiele, a nawet wszystko!

Eliasz zszedł z góry i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, orzącego: dwanaście par wołów przed nim, a on przy dwunastej. Wtedy Eliasz, podszedłszy do niego, zarzucił na niego swój płaszcz. Wówczas Elizeusz zostawił woły i pobiegłszy za Eliaszem, powiedział: «Pozwól mi ucałować mego ojca i moją matkę, abym potem poszedł za tobą». On mu odpowiedział: «Idź i wracaj, bo po co ci to uczyniłem?» 1 Krl 19, 19-20

Człowiek czasami powie TAK jak Eliasz i Elizeusz, a potem wraca i myśli po swojemu. Takie TAK nie podoba się Bogu. On zasługuje na stałe TAK. Badaj więc w swoim sercu, czy dzień za dniem, godzina za godziną, minuta za minutą idziesz prawdziwie za Bogiem.

Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy,
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje. Ps 16, 8

Panie Jezu, błagam bądź stale po mojej prawicy. Strzeż mojej mowy i serca, abym stale mówił prawdę i tylko prawdę. Pomóż mi także nieustannie mówić Tobie TAK z głębi mojego serca!

Dodaj komentarz