Niechciana Prawda

W tym czasie przyszli niektórzy faryzeusze i rzekli do Jezusa: «Wyjdź i uchodź stąd, bo Herod chce Cię zabić». Lecz On im odpowiedział: «Idźcie i powiedzcie temu lisowi: Oto wyrzucam złe duchy i dokonuję uzdrowień dziś i jutro, a trzeciego dnia będę u kresu. Jednak dziś, jutro i pojutrze muszę być w drodze, bo rzecz to niemożliwa, żeby prorok zginął poza Jeruzalem.

Jeruzalem, Jeruzalem! Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak swoje pisklęta pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto dom wasz tylko dla was pozostanie. Mówię zaś wam: nie ujrzycie Mnie, aż nadejdzie czas, gdy powiecie: „Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie”». Łk 13, 31-35

Zobacz swoim sercem Jezusa, który cierpi z powodu zatwardziałości ludzkich serc. On tyle razy posyłał natchnionych proroków, aby naprowadzili ludzi na właściwe ścieżki, a ci nie dość, że nie słuchali, to jeszcze zabijali Bożych posłańców. Nie inaczej ma być tym razem z Chrystusem, który jest pełnią prawdy. Bóg od zawsze chciał zgromadzić ludzi, jak ptak swoje pisklęta pod skrzydła. My jednak tak często słuchamy podszeptów Szatana, że uciekamy od czystego dobra, a nawet niszczymy je i dzielimy na miliony cząsteczek.

Jak jest w Twoim życiu? Czy przyjmujesz całym sercem Jezusa i Jego nauczanie? Czy nie lękasz się świata, wyśmiania i odrzucenia przez ludzi, którzy żyją w ciemności? Nie bój się. Ostateczny Sędzia jest po stronie dobra i prawdy.

Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to jest napisane: «Z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce na rzeź przeznaczone». Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co jest wysoko, ani co głęboko, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rz 8, 35-39

Panie Jezu, uczyń nas odważnymi świadkami Ewangelii w świecie, który dziwnie broni się przed prawdą i boi się jej. Pomóż nam znieść wszelkie prześladowania. Ostateczne zwycięstwo należy do Ciebie i tych, którzy pozostaną wierni Tobie.

Polecam dzisiaj zwiastun filmu, który mówi prawdę o okrucieństwie aborcji. To jedna z najbardziej przemilczanych prawd. Zachęcam, aby obejrzeć ten film i nie bać się mówić prawdę o godności osoby od poczęcia do naturalnej śmierci;

Dodaj komentarz