Zwycięstwo Prawdy nad kłamstwem

Gdy anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą».

Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: «Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdy spaliśmy. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu». Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami, i trwa aż do dnia dzisiejszego. Mt 28, 8-15

Wyobraź sobie dzisiaj dwie kontrastujące sceny z Ewangelii. Z jednej strony zauważ szczęśliwe niewiasty po spotkaniu Zmartwychwstałego Pana. Zobacz ich radość i pośpiech w ogłoszeniu radosnej nowiny Apostołom. Te serca po prostu musiały płonąć miłością, nadzieją oraz wiarą w wszechmoc Boga.

W drugim obrazie zauważ wściekłych i zakłopotanych arcykapłanów oraz strażników, którzy szukają sposobu na zatuszowanie najpotężniejszej Prawdy, którą objawił Stwórca. Oczywiście posługują się kłamstwem, które trwa do dzisiaj w pewnych kręgach…

Jednak Boża Prawda o Zmartwychwstaniu Chrystusa obroniła się do tej pory. Nie zniszczyło jej prawie dwa tysiące lat historii i perturbacji. Nadal więcej jest wierzących. Jeśli czytasz te słowa, to uświadom sobie, że należysz do zaszczytnego grona osób, które utrzymały wiarę i mogą przekazywać ją następnym pokoleniom.

Popatrz dzisiaj także na jednego z pierwszych świadków życia Jezusa po zmartwychwstaniu:

W dniu Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił donośnym głosem: «Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jeruzalem, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów! Jezusa Nazarejczyka, Męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego Męża, który z woli, postanowienia i przewidzenia Boga został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim, bo Dawid mówi o Nim: „Miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał. Dlatego ucieszyło się moje serce i rozradował się mój język, także i moje ciało spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w Otchłani ani nie dasz Świętemu Twemu ulec rozkładowi. Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim”.

Bracia, wolno powiedzieć do was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł i został pochowany w grobie, który znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy. Więc jako prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł mu uroczyście, iż jego Potomek zasiądzie na jego tronie, widział przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza, że ani nie pozostanie w Otchłani, ani ciało Jego nie ulegnie rozkładowi. Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami». Dz 2, 14. 22b-32

Wyobraź sobie Piotra – Skałę – Opokę, który z mocą Ducha Świętego głosi Ewangelię. Ty także możesz być mocnym narzędziem w ręku Boga. Nigdy nie lękaj się współczesnych kłamców, szyderców, wątpiących i szemrzących. Ostateczne słowo należy do Prawdy. Głosząc Jezusa, głosisz najczystszą Prawdę. Może dzięki Twoim słowom ktoś zagubiony w labiryncie swoich i ludzkich kłamstw, wreszcie znajdzie światło, za którym pójdzie ku pełnej wolności, a Ty będziesz miał w tym skromny udział.

Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy,
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.
Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje,
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie. Ps 16, 8-10

Panie Jezu, wierzę, że stoisz po mojej prawicy i chronisz mnie, abym nie zachwiał się. Dziękuję Ci! Pragnę głosić Prawdę do końca moich ziemskich dni.

oraz

Dodaj komentarz