Droga prawdy drogą pełnego uzdrowienia

Chociaż zasiadają możni, przeciw mnie spiskując,
Twój sługa rozmyśla o Twoich ustawach.
Bo Twe napomnienia są moją rozkoszą,
moimi doradcami Twoje ustawy.
Wyjawiłem Ci moje drogi, a Ty mnie wysłuchałeś,
naucz mnie swoich ustaw.
Pozwól mi zrozumieć drogę Twych przykazań,
abym rozważał Twoje cuda.
Powstrzymaj mnie od drogi kłamstwa,
obdarz mnie łaską Twojego Prawa.
Wybrałem drogę prawdy,
pragnąc Twych wyroków.
Ps 119, 23-24. 26-27. 29-30

Trwa Tydzień Biblijny. Podejmij wyzwanie codziennego poznawania Jezusa i Jego nauki. Wejdź na drogę prawdy, w świetle której zobaczysz swoje życie i konkretny plan Boga na Twoje życie. Bądź gorliwy i sumienny w otwieraniu Pisma świętego. Staraj tak zagospodarować czas w rodzinie, żeby przeczytać choćby mały fragment i nakarmić nim domowników. Zaufaj Panu i uwierz w to, że ten czas będzie wielkim skarbem dla Ciebie i Twojej rodziny. Zaproś tak na serio Jezusa do Twojego domu. On naprawdę chce poprowadzić całą Twoją rodzinę do nieba. Idź z Nim przez każdy dzień i pamiętaj o słowach, które wcześniej usłyszysz. Niech one dźwięczą w Twoim sercu i umyśle. Zaufaj Bożemu GPS-owi, który prowadzi zawsze do najlepszego celu i po odpowiednich drogach.

Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy. J 6, 27a

Panie, dziękuję za codzienne wskazówki na moje życie. Twoja wola jest dla mnie najlepszą drogą. Umacniaj mnie, abym nie schodził z tej ścieżki prowadzącej do zbawienia.

Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Mt 4, 4b

Dzisiejsze załączniki pomogą Wam pójść drogą prawdy.

oraz

Dodaj komentarz