Droga prawdy

„Wybrałem drogę prawdy,
pragnąc Twych wyroków.
Ucz mnie, bym przestrzegał Twego prawa
i zachowywał je całym sercem.” Ps 119, 30. 34.

Czy podążam drogą prawdy? Czy znam prawdę o sobie, Bogu, Kościele? Podobno są różne prawdy  Ja znam jedną – Jezusa Chrystusa. To On uczy mnie i pomaga mi wciąż na nowo odkrywać kim ja jestem, kim są moi bliscy, kim jest Bóg i Kościół. W świetle tej Prawdy życie staje się piękną przygodą. I choć nie jestem i nigdy będę idealny (taką prawdę przedstawia mi Jezus – zwłaszcza przed sakramentem pojednania 🙂 ) to jednak wiem, że jestem wspaniałym dziełem Boga, dla którego On przygotował konkretny plan, który staram się realizować, a On mnie cały czas wspiera. W świetle Chrystusa staram się też patrzeć na każdą osobą z miłością i szacunkiem, bo oni są równie wartościowymi ludźmi jak ja.
Proszę Cię Panie, abym zawsze podążał drogą prawdy. Ucz mnie przestrzegać Twego prawa miłości i szacunku do każdego człowieka.

Dodaj komentarz