Czasy pogan

Jezus powiedział do swoich uczniów: Skoro ujrzycie Jeruzalem otoczone przez wojska, wtedy wiedzcie, że jego spustoszenie jest bliskie. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry; ci, którzy są w mieście, niech z niego uchodzą, a ci, co po wsiach, niech do niego nie wchodzą. Będzie to bowiem czas pomsty, aby spełniło się wszystko, co jest napisane.

Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni! Nastanie bowiem wielki ucisk na ziemi i gniew na ten naród: jedni polegną od miecza, a drugich zapędzą w niewolę między wszystkie narody. A Jeruzalem będzie deptane przez pogan, aż czasy pogan się wypełnią. Łk 21, 20-24

Naród Wybrany rzeczywiście rozproszył się po całym świecie. Jeruzalem od wieków odwiedzają poganie. Jednak najsmutniejsze jest to, że wielu ochrzczonych żyje jak niewierzący. Można nawet mocno stwierdzić, że trwa czas pogan. Iluż ludzi dzisiaj szuka woli Bożej w swoim życiu? Który prezydent, premier, król, władca zasięga rady u Boga w swoim sprawowaniu władzy?

Ostatnio usłyszałem o niezwykłym wyjątku. Ktoś słuchał świadectwa prezydenta Siemianowic Śląskich, który zawierzył swoje miasto Maryi i nazwał ją Menadżerką miasta. Podobno od tego momentu wszystkie wskaźniki miasta poszybowały znacząco w górę, a sam prezydent w wyborach otrzymał drugi najwyższy wynik w Polsce. Także są jeszcze odważni, którzy wiedzą, przed kim zdadzą sprawę ze swojego zarządzania i mocno proszą Maryję o pomoc w mądrym podążaniu za Jezusem.

Ja, Jan, ujrzałem anioła zstępującego z nieba i mającego wielką władzę, a ziemia od chwały jego rozbłysła. I głosem potężnym tak zawołał: «Upadł, upadł Babilon, wielka stolica. I stała się siedliskiem demonów i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego, i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt».

I potężny jeden anioł dźwignął kamień, jak wielki kamień młyński, i rzucił w morze, mówiąc: «Tak za jednym zamachem Babilon, wielka stolica, zostanie rzucona, i już jej nie odnajdą. I głosu harfiarzy, śpiewaków, fletnistów, trębaczy już w tobie się nie usłyszy. I żadnego mistrza jakiejkolwiek sztuki już w tobie nie odnajdą. I terkotu żaren już w tobie nie będzie słychać. I światło lampy już w tobie nie rozbłyśnie. I głosu oblubieńca i oblubienicy już w tobie się nie usłyszy: bo kupcy twoi byli możnowładcami na ziemi, bo twymi czarami omamione zostały wszystkie narody».

Potem usłyszałem jak gdyby głos donośny wielkiego tłumu w niebie, mówiący: «Alleluja! Zbawienie i chwała, i moc u Boga naszego, bo wyroki Jego prawdziwe są i sprawiedliwe, bo osądził Wielką Nierządnicę, co znieprawiała nierządem swym ziemię, i zażądał od niej poniesienia kary za krew swoich sług». I rzekli powtórnie: «Alleluja!» A dym jej wznosi się na wieki wieków. I mówi mi anioł: «Napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę Godów Baranka!» Ap 18, 1-2. 21-23; 19, 1-3. 9a

Wielki upadek Babilonu, osądzenie Wielkiej Nierządnicy, wiele wielkich stolic i państw upadnie, jeśli będzie panował tam nierząd i bałwochwalstwo. Biedni będą ludzie, którzy dadzą się zwieść i ulegną tłumaczeniu, że wszyscy tak czynią, to i oni mogą. Słuchanie ludzi bardziej niż Boga jest wielkim głupstwem, ponieważ nasza wieczność zależy od Stwórcy.

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem,
On sam nas stworzył, jesteśmy Jego własnością,
Jego ludem, owcami Jego pastwiska. Ps 100, 3

Panie Jezu, należę do Ciebie, pomóż mi być wiernym w czasach, w których jest tak wiele niewierności.

Maryjo, najwierniejsza z niewiast, chroń mnie przed wszelkim zwiedzeniem demonów, abym wiernie szedł za Twoim Synem.

Polecam mocne świadectwo odważnego prezydenta, który zawierzył swoje miasto Maryi:

Dodaj komentarz