Czas dla Boga

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim». Mt 5, 17-19

Aby móc kogoś nauczać o Prawie Bożym trzeba najpierw znać je i żyć według niego. Jak jest w Twoim przypadku? Czy gorliwie poznawałeś Ewangelię na: katechezie, Mszach świętych, spotkaniach formacyjnych, rekolekcjach? Czy możesz powiedzieć, że osiągnąłeś pełnię w relacji z Jezusem Chrystusem? Czy ludzie patrzący na Twoje codzienne postawy powiedzą, że to jest Boży człowiek?

Najważniejszy przykazaniem jest miłość do Boga i bliźniego. Jak to prawo wygląda w Twoim życiu? Czy potrafisz już kochać przyjaciół i nieprzyjaciół? Czy umiesz z serca przebaczać wszystkim ludziom (nawet największym wrogom)?

Zakładam, że nie jesteś jeszcze chodzącym ideałem, od którego bije najczystsza świętość. Dlatego też uważam, że potrzebujesz (podobnie jak ja) stale zbliżać się do Jezusa poprzez pokorne chodzenie na katechizacje, Msze święte, adoracje, spotkania wspólnotowe, czy chociażby rekolekcje, na których mocno działa Duch Święty. Tylko w żywej relacji z Bogiem można prawdziwie przemieniać swoje serce. Powalcz o ten czas, a będziesz odkrywał w sobie coraz więcej dobra, które Bóg wydobędzie z głębi Twojego serca.
Proś także św. Michała Archanioła, aby oddalał od Ciebie wszystkie pokusy lenistwa i przeróżnych wymówek, którymi diabeł będzie odciągał Cię od religijnych praktyk. Nie daj się zwodzić. Odwiecznym pragnieniem Stwórcy jest zgłębianie przez ludzi Jego prawa;

Mojżesz powiedział do ludu: «A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców. Patrzcie, nauczałem was praw i nakazów, jak mi rozkazał czynić Pan, Bóg mój, abyście je wypełniali w kraju, do którego idziecie, by objąć go w posiadanie.

Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach, powiedzą: „Z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny”. Bo któryż wielki naród ma bogów tak bliskich, jak Pan, Bóg nasz, ilekroć Go wzywamy? Któryż wielki naród ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to Prawo, które ja wam dziś daję? Tylko się strzeż bardzo i pilnuj siebie, byś nie zapomniał o tych rzeczach, które widziały twe oczy, by z twego serca nie uszły po wszystkie dni twego życia, ale ucz ich swych synów i wnuków». Pwt 4, 1. 5-9

Prawo Boże jest Twoją mądrością w oczach innych narodów. Masz wielką łaskę bycia Polakiem. Twój naród naprawdę jest blisko Boga i Maryi. Bądź prawdziwym patriotą, który chlubi się najbardziej tym, że w jego kraju jest żywa wiara w Boga. Nie bój się także mówić innym o swoich wartościach. Proś Jezusa o odwagę do dawania autentycznego świadectwa. Niech dobro niesie się dalej poprzez Twoje słowa i czyny!

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem. Ty masz słowa życia wiecznego. Por. J 6, 63c. 68c

Panie, dziękuje za wszystkie osoby, poprzez które dawałeś poznać mi Twoje Prawo. Dziękuję za łaskę przyjęcia go w prostocie tak, jak małe dziecko. Chcę przekazywać Twoją Ewangelię wszystkim ludziom, których spotkam. Bądź w moich ustach, myślach, spojrzeniach i każdym geście. Rozlewaj obficie swoją miłość poprzez moje życie.

Polecam dzisiaj prosty sposób na bycie Bożym człowiekiem w zwykłej codzienności.

One Reply to “Czas dla Boga”

Dodaj komentarz