On był, jest i będzie blisko Ciebie

Bo któryż wielki naród ma bogów tak bliskich, jak Pan, Bóg nasz, ilekroć Go wzywamy? Któryż wielki naród ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to Prawo, które ja wam dziś daję? Tylko się strzeż bardzo i pilnuj siebie, byś nie zapomniał o tych rzeczach, które widziały twe oczy, by z twego serca nie uszły po wszystkie dni twego życia, ale ucz ich swych synów i wnuków». Pwt 4, 7-9

Czy odczuwasz bliskość Boga? W jakich momentach doświadczasz Jego miłości, troski i wszelkiej dobroci? Przypomnij sobie wszystkie chwile, w których czułeś się kochany przez Niego. Z pewnością były także dni, a nawet miesiące, w których byłeś bardzo daleko od Pana. Może nawet krzyczałeś w duchu – gdzie jesteś? On był, jest i będzie blisko Ciebie. Gdy poznajesz całą prawdę o Bogu i Jego heroicznej miłości, to przestajesz mieć jakiekolwiek wątpliwości o dobroci Stwórcy. Spróbuj podziękować dzisiaj za wszystko, co otrzymałeś. Dziękuj za: życie, zdrowie, każdy dzień, kawałek chleba, ubranie, pasję, miłość, sakramenty, Eucharystię, spowiedź, rodziców, przyjaciół. Czy widzisz, jak bardzo jesteś obdarowany? Jaka jest Twoja odpowiedź? Czym odwdzięczysz się Bogu? Idź i dziel się z ludźmi tym, co zostało Ci dane. Głoś prawdziwy obraz Boga. Mów prawdę, która zdemaskuje kłamstwa diabła.
Jednym z najpiękniejszych darów od Boga jest głos sumienia, który ma każda osoba. Te ciche szepty, a czasem rozpaczliwe krzyki są swoistą nawigacją, która prowadzi człowieka do pełnego szczęścia. Oczywiście potrzebna jest stała aktualizacja i ochrona przed wirusami. Dlatego też ważne jest regularne karmienie się Słowem Bożym, Eucharystią i oczyszczanie się poprzez sakrament pokuty. Tylko wtedy sumienie będzie funkcjonowało poprawnie. Ten wewnętrzny głos, który prowadzi do dobra jest jednocześnie cichym dowodem na bliskość Boga. Porozmawiaj z Nim dzisiaj. Wygospodaruj chwilę ciszy w swoim napiętym grafiku. Pielęgnuj tą najważniejszą relację. Uwierz mi, że nie ma nic piękniejszego i bardziej pasjonującego niż codzienna rozmowa z Panem.

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem. Ty masz słowa życia wiecznego. Por. J 6, 63c. 68C

Panie, dziękuję za głęboką wiarę w to, że jesteś blisko mnie. Głoś przez moje usta i postawy Twoją prawdę, która pozwoli ludziom prawdziwie żyć i oddawać Tobie chwałę.
Proszę Was dzisiaj o modlitwę w intencji młodzieży z mojego miasta, która rozpoczyna rekolekcje.
Niech Duch Święty czuwa nad wszystkimi zespołami rekolekcyjnymi i otwiera spragnione serca młodych ludzi.

oraz

Dodaj komentarz