Przebacz, a dostąpisz przebaczenia

Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?» Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: „Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował.

Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” Jego współsługa padł przed nim i prosił go: „Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu». Mt 18, 21-35

Gratuluję przeczytania tak długiej Ewangelii. Myślę, że warto było poświęcić te dwie minuty. Spróbuj dostrzec siebie w tym ewangelicznym obrazie. Ile razy doświadczyłeś zranienia w swoim życiu? Jak wielki dług mają u Ciebie Twoi winowajcy? Czy jest to 300 denarów (trzy miesięczne pensje), czy 10 tysięcy talentów (100 milionów denarów – kwota nie do spłacenia)? Popatrz sercem na miłosierdzie króla (Boga), który daruje niewyobrażalny dług. Po czym zauważ swoje serce, które wielokrotnie trzymało w sobie uraz, żal i brak przebaczenia wobec kogoś, kto zawinił Ci w mniej lub bardziej błahych sprawach. Czy możesz powiedzieć o sobie, że jesteś nielitościwym dłużnikiem, któremu Bóg wielokrotnie darował niewyobrażalny dług (w konfesjonale), a mimo to, Ty nadal nie potrafisz darować drobnych przewinień?

Myślę, że za życia i jeszcze bardziej po śmierci będziesz potrzebował wiele miłosierdzia. Możesz wyobrazić sobie, jak błagasz o litość na sądzie ostatecznym. Niech ten obraz skruszy Twoje serce i pomoże Ci wyrzucić z siebie wszelkie urazy do ludzi. Zostaw miłosiernemu Bogu swoich krzywdzicieli. On ich osądzi w swoim czasie. Módl się za nich, aby otworzyli się na łaskę już tu na ziemi. Błogosław im prosto z serca. Przebaczaj, a będzie Ci przebaczone.

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie,
na swoją miłość, która trwa od wieków.
Tylko o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu,
ze względu na dobroć Twą, Panie. Ps 25, 6-7

Boże, miłosierny Ojcze, dziękuję za łaskę każdego przebaczenia mi wszystkich win. Dziękuję także za zdolność do przebaczania moim winowajcom. Z Twojego miłosiernego serca płynie we mnie siła i moc do tego, żeby darować wszelkie krzywdy. To Ty nauczyłeś mnie tego. Z serca przebaczam dzisiaj jeszcze raz tym, którzy zadali mi jakikolwiek ból i proszę o przebaczenie osoby, które zraniłem w całym moim życiu.

Dzisiejsze załączniki pomogą Ci przebaczyć:

oraz

oraz

Dodaj komentarz