Niezłomni do końca

Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: „Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj, coś winien!” Jego współsługa padł przed nim i prosił go: „Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło.  Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” Mt 18, 26-33

Ile razy padałeś do stóp Jezusa w sakramencie spowiedzi i błagałeś o przebaczenie?… Czy kiedykolwiek uświadomiłeś sobie, że nigdy nie byłeś w stanie spłacić długu, który zaciągnąłeś?… On w swoim miłosierdziu tyle razy darował Ci wszystko… Czy czynisz podobnie względem swoich dłużników i oprawców?…
Dzisiaj obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych… Wiemy, że nasza historia ma wiele ran… Niestety niejednokrotnie ludzie dali się złamać i występowali przeciwko sobie… Brat potrafił zabić brata… Dokładnie tak samo, jak na początku historii zbawienia… Warto uświadomić sobie, że to nie człowiek jest wrogiem, tylko diabeł, który poniża człowieka i odziera go z największych wartości patriotycznych, którymi są BÓG HONOR I OJCZYZNA… Nad takimi ludźmi trzeba zapłakać, przebaczyć i modlić się o nawrócenie… Nienawiść prowadzi do rozłamu narodu… Natomiast zgoda na fundamencie Prawdy buduje i jednoczy…
Proś dzisiaj Boga o przebaczenie sobie, swoim prześladowcom, tym którzy zadali Ci największe rany, a także zdrajcom Twojego narodu… Dzięki temu przestaniesz być wewnętrznie targany gniewem i nienawiścią…
Panie dziękuję Ci za niezłomną postawę polskich bohaterów… Błogosław żyjącym i przyjmij do swojej chwały poległych… Proszę także o pełne przebaczenie w narodzie i każdej polskiej rodzinie… Niech Polska będzie jedna i niepodzielna… Niech Twoje imię będzie ponad wszelkimi podziałami i poglądami…

Teraz zaś idziemy za Tobą z całego serca, odczuwamy lęk przed Tobą i szukamy Twego oblicza. Nie zawstydzaj nas, lecz postępuj z nami według swej łagodności i według wielkiego swego miłosierdzia. Wybaw nas przez swe cuda i uczyń swe imię sławnym, Panie!» Dn 3, 41-43

Polecam kilka zdań naszych bohaterów:


oraz

Dodaj komentarz