Będą was prześladować

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie». Łk 21, 12-19

Coraz więcej osób zapowiada czas próby, oczyszczenia, doświadczenia i prawdziwego badania serca. Kto okaże się wierny? Kto WYTRWA podczas przeróżnych prób? Wiernych świadków Chrystusa będą wlec przed ,,królów” tego świata. Bolesne będzie wydawanie przez rodziców, braci, krewnych i ,,przyjaciół”. Kto wytrwa ten czas próby? TYLKO NAJWIERNIJESI I PRZEŻYWAJĄCY AUTENTYCZNĄ RELACJĘ Z BOGIEM OJCEM, SYNEM BOŻYM, DUCHEM ŚWIĘTYM I MARYJĄ. Czy widzisz siebie w tym gronie? A może zaczyna panować nad Tobą lęk i przerażenie na myśl, o tym, co może wydarzyć się za dzień, dwa, miesiąc albo rok.

W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości. 1 J 4, 18

Panie Jezu, Miłości najczystsza i najprawdziwsza, usuń ze mnie cały lęk. Niech moje serce całkowicie zatopi się w Tobie i UFA bezgranicznie.

Pełni lęku będą Ci, którzy poszli śladami Baltzara;

Król Baltazar urządził dla swych możnowładców w liczbie tysiąca wielką ucztę i pił wino wobec tysiąca osób. Gdy zasmakował w winie, rozkazał Baltazar przynieść srebrne i złote naczynia, które jego ojciec, Nabuchodonozor, zabrał ze świątyni w Jerozolimie, aby mogli z nich pić król oraz jego możnowładcy, jego żony i nałożnice. Przyniesiono więc złote i srebrne naczynia zabrane ze świątyni w Jerozolimie; pili z nich król, jego możnowładcy, jego żony i jego nałożnice. Pijąc wino, wychwalali bożków złotych i srebrnych, miedzianych i żelaznych, drewnianych i kamiennych. (…)

Bogu zaś, w którego mocy jest twój oddech i wszystkie twoje drogi, czci nie oddałeś. Dlatego posłał On tę rękę, która nakreśliła to pismo. A oto nakreślone pismo: Mene, mene, tekel ufarsin. Takie zaś jest znaczenie wyrazów: Mene – Bóg obliczył twoje panowanie i ustalił jego kres. Tekel – zważono cię na wadze i okazałeś się zbyt lekki. Peres – twoje królestwo uległo podziałowi, oddano je Medom i Persom. Dn 5, 1-4. 23b-28

Wziąć naczynia ze świątyni, pić z nich wino i wychwalać bożków… Aż ciężko wyobrazić sobie taką obrazę Boga i tego, co święte. Czy dzisiaj nie dzieje się podobnie? Czy przez niewierność ,,wiernych” na Zachodzie nie zostały sprzedane świątynie i naczynia święte? Czy nie brakuje takich, którzy drwią sobie z naczyń i przedmiotów, które były w świątyniach? Obawiam się, że nie jeden kupił na aukcji rzeczy święte i profanuje je. Przyjdzie czas sprawiedliwości i nogi wielu będą trzęsły się jak u Baltazara.

Bracie i Siostro obyś nie okazał się zbyt lekki na wadze, na której zostanie osądzone Twoje życie i zapadnie decyzja o wieczności w Królestwie Bożym lub w piekle. Obyś tu i teraz kochał Boga całym sercem, oddawał Mu cześć i bronił Jego świętości oraz przykazań. To w Jego mocy jest Twój oddech. NIE ZAPOMINAJ O TYM.

Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia. Ap 2, 10c

Być wiernym do ostatniego tchnienia – PROSZĘ CIĘ PANIE, DAJ MI TĘ ŁASKĘ.
Maryjo, najwierniejsza z niewiast, prowadź mnie wytrwale do Bożego królestwa.
Św. Józefie, pomóż mi, abym nie poddał się podczas prób.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

Dodaj komentarz