Prawdziwie iść za Nim

Gdy Jezus z uczniami szedł drogą, ktoś powiedział do Niego: «Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz». Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki podniebne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć».

Do innego rzekł: «Pójdź za Mną». Ten zaś odpowiedział: «Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca». Odparł mu: «Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże». Jeszcze inny rzekł: «Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu». Jezus mu odpowiedział: «Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego». Łk 9, 57-62

Czy usłyszałeś już sercem słowa Jezusa: Pójdź za Mną? Czy naprawdę poszedłeś za Nim? W jakim miejscu teraz jesteś? Czy jesteś pewny, że dalej chcesz iść za Chrystusem?

Spójrz na pewne światło, które Chrystus daje w dzisiejszej Ewangelii, gdy zaprasza do pójścia za Sobą. Po pierwsze nie ma, gdzie położyć głowy. Jest wciąż w drodze. Nie przywiązuje się zbytnio do żadnego miejsca. Pragnie jedynie wypełniać wolę Ojca i głosić Królestwo Boże.

Dalej upomina tych, których zaprasza do naśladowania go, aby nie przeszkodziły im w misji więzi rodzinne i sprawy przyziemne. Mówi stanowczo, że nie można odwracać się wstecz. Ważne jest, żeby mężnie iść za swoim Nauczycielem i spełniać Jego wolę.

Dzisiejsza Ewangelia jest także odpowiedzią na współczesny kryzys powołań. Ludzie młodzi są zbytnio przywiązani do świata i nie bardzo interesuje ich duch ofiary i poświęcenia, który coraz rzadziej jest akcentowany w rodzinie, a nawet i w wśród osób duchownych. Przykro się patrzy i słucha, gdy duch tego świata zaczyna być atrakcyjniejszy od pójścia za Jezusem.

Wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i w Nim się znalazł. Flp 3, 8b-9a

Panie Jezu, dziękuję Ci za powyższe słowa św. Pawła i jego wspaniały przykład naśladowania Ciebie. On także nie miał, gdzie położyć głowy i nie odwracał się wstecz. Podobnie dzisiejszy patron św. Hieronim, który całe życie poświęcił Tobie poprzez studiowanie i tłumaczenie Pisma świętego. Proszę Cię Panie, uzdolniaj mnie do całkowitego, prawdziwego, codziennego podążania za Tobą i nieodwracania się wstecz.

Maryjo, Matko powołanych do naśladowania Twego Syna, pójdź z nami w tej ziemskiej wędrówce i wypraszaj nam wierne wypełnianie woli Bożej.

oraz

oraz

Dodaj komentarz