Chleb z nieba

Jezus powiedział do Żydów: «Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało wydane za życie świata». Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. J 6, 51. 53-56

Popatrz dzisiaj z wiarą na najprawdziwszy chleb z nieba – Ciało Jezusa Chrystusa, które stale zstępuje na miliony ołtarzy, aby karmić ludzi spragnionych miłości. Pójdź za Nim w procesji i wychwalaj Go śpiewem za ten najwspanialszy cud, który stale uobecnia się dla wiernych. Wpatruj się w Niego i pokornie dziękuj za każdą Komunię świętą w swoim życiu. Proś o łaskę dostrzeżenia wszystkich łask, które zawdzięczasz częstemu karmieniu się tym niebiańskim pokarmem. Dzisiejsza procesja niech stanie się Twoją manifestacją pełną wiary i pokoju. Postanów sobie także, że od tej pory będziesz przyznawał się do Jezusa nie tylko w Boże Ciało. On przecież chce wychodzić z Tobą w sercu każdego dnia. Dawaj Go ludziom. Oni są naprawdę spragnieni wewnętrznego pokoju. Tyle mówi się dzisiaj o podziałach wśród ludzi, rodzin i w ogóle społeczeństwie. A Jezus wciąż nawołuje do jedności. Podobnie głosi św. Paweł;

Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. 1 Kor 10, 17

Zapamiętaj te słowa. Wszyscy karmimy się chlebem jedności, miłości i pokoju. Zacznijmy być prawdziwymi katolikami, którzy są świadkami Jezusa Chrystusa, żyją w łasce uświęcającej i głoszą orędzie pokoju. Bądźmy w tym szczerzy i prawdziwi.
Jezu Chryste, dziękuję za to, że od lat mogę codziennie trzymać Cię w moich słabych dłoniach, aby karmić siebie i Twój lud. Przymnóż nam wiary, abyśmy nigdy nie zwątpili w Twoją obecność pośród nas!

Dodaj komentarz