Zadziwiające dzieła

Powiedzcie Bogu: «Jak zadziwiające są Twe dzieła!
Niechaj Cię wielbi cała ziemia i niechaj śpiewa Tobie,
niech Twoje imię opiewa».
Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga,
zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi!
Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy,
którzy boicie się Boga,
opowiem, co uczynił mej duszy. Ps 66, 3-5. 16

Spróbuj przypomnieć sobie wszystkie nadzwyczajne sytuacje w Twoim życiu. Proś Boga o łaskę dostrzeżenia w nich Jego cichych interwencji. Może to było jakieś szybkie uzdrowienie, cudowne uniknięcie wypadku, olśnienie podczas ważnego egzaminu, piękne chwile związane z przyjmowaniem sakramentów, ,,niemożliwe” pojednanie w rodzinie albo jakiś heroiczny wyczyn z Twojej strony. Zobacz ogrom Bożej miłości w historii Twojego życia. Zacznij pokornie dziękować. Stwórz swoistą dziękczynną litanię. Ta modlitwa zacznie uzdrawiać Cię z całego pesymizmu, który może już od lat niszczy Twoje serce. Uwielbiaj Boga za całe dobro, którego doświadczyłeś w swoim życiu.
Jednym z moich największych darów, za które dziękuję Bogu jest relacja z Duchem Świętym. Stałe czucie Jego bliskości daje mi wewnętrzną pewność siebie oraz zaufanie w każdej sytuacji;

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. J 14, 15-17

Powyższe słowa spełniają się w moim życiu. Duch Święty jest realnie obecny w mojej codzienności. On stale działa we mnie i ożywia moją duszę, ciało i umysł. Zaproś Go dzisiaj do swojego serca. Naprawdę warto!
Panie, bądź uwielbiony za wszystkie nadzwyczajne i zwyczajne dzieła, które czynisz wokół mnie!

oraz

One Reply to “Zadziwiające dzieła”

Dodaj komentarz