Zachwyć się

Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. Ps 145, 9

Przypomnij sobie chwile, w których doświadczyłeś dobroci Boga… Podziękuj za nie… Spróbuj dostrzegać Jego łaskawość każdego dnia… Wyjdź dzisiaj z domu i popatrz na przyrodę… Zachwyć się pięknem stworzenia, a dostrzeżesz łaskawość i dobroć Stwórcy… Każdego dnia dużo dziękuj… Dziękczynienie leczy rany i raduje Boga…
Panie, dziękuję Ci za łaskę codziennego zachwycania się pięknem Twojego stworzenia… Bądź uwielbiony we wszystkim, co mogę podziwiać.

Dodaj komentarz