Piękno…

Wreszcie Bóg rzekł: „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszelkim gadem i płazem”. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad każdym gadem i płazem”. I rzekł Bóg: „Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie: dla was będą one pokarmem. A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu, i dla wszystkiego, co się rusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona”. I stało się tak. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. Rdz 1, 26-31

Wyobraź sobie Boga stwarzającego świat… człowieka… Ciebie… Zobacz Jego zachwyt… ,,Wszystko, co uczynił było bardzo dobre”… Ty też… Wierzysz w dobroć, która jest w Tobie?… Czy już pozwoliłeś wmówić sobie, że nie jesteś nic wart?… Nie pozwól zniszczyć w sobie potencjału, który Bóg w Tobie pozostawił… Jesteś do Niego podobny… Możesz przekraczać zmysły, pożądania, samego siebie… Uczyń swoje życie bezinteresownym darem dla Boga i ludzi… To jest prawdziwa miłość… Po to zostałeś stworzony…

Gdy patrzę na Twoje niebo, dzieło palców Twoich,
na księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:
czym jest człowiek, że o nim pamiętasz,
czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego?
Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów,
uwieńczyłeś go czcią i chwałą.
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich,
wszystko złożyłeś pod jego stopy: Ps 8, 4-7

Dodaj komentarz