Przyjmij dar i podziel się nim

Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo». Mt 9, 35-38

Wyobraź sobie Jezusa, który wędruje, naucza i uzdrawia… On nie opuszcza żadnego miasta i wioski… Pragnie pomagać wszystkim… Lituje się nad słabymi, porzuconymi i znękanymi… Zobacz siebie pośród takich ludzi… Wyobraź sobie, że wszechmocny Jezus podchodzi także do Ciebie i daje Ci swoją miłość… To może być jedno spojrzenie, uśmiech, gest, dotyk dłoni, błogosławieństwo, modlitwa… Pozwól Mu odmienić swoje życie… Daj się także zaprosić do tego, aby nieść Jego miłość dalej… Wokół Ciebie jest wielu spragnionych ludzi… Zanieś im prawdziwą, bezinteresowną miłość Jezusa… Nie bój się… Bóg uzdolni Cię do tego… On sam będzie działał w Tobie… Po prostu pokornie oddawaj Mu siebie…

Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu: On sam będzie działał. Ps 37, 5

Panie, dziękuję za codzienną miłość, którą od Ciebie otrzymuje… Uzdolnij mnie do niesienia jej dalej…

Dodaj komentarz