Prawdziwy powód do chluby

Co do mnie, to nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego, Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Ga 6, 14

Spróbuj dostrzec dzisiaj głębię powyższych słów… Wyobraź sobie św. Pawła, który jest tak mocno zakorzeniony w Chrystusie, że sprawy tego świata nie są dla niego ważne… Jedynym powodem jego chluby staje się krzyż Chrystusa, który jest dla niego wszystkim… To w nim odnajduje pełnię łask zaspokajających jego pragnienia…
Spróbuj teraz popatrzeć na swoje życie… Co jest dla Ciebie powodem do chluby?… Wykształcenie, rodzina, osiągnięcia zawodowe, sportowe itp.?… A czy potrafisz chlubić się z krzyża Chrystusa, na którym dokonało się także Twoje zbawienie?… Czy potrafisz mówić o tym, ile zawdzięczasz Bogu?… Z pewnością otrzymałeś od Niego o wiele więcej niż od ludzi i świata… Zacznij mówić o tym… Nie zatrzymuj tych łask dla siebie… Pan potrzebuje świadków i głosicieli Dobrej Nowiny…

Powiedział też do nich: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie! Oto posyłam was jak owce między wilki. Łk 10, 2-3

Nie bój się mówić o łaskawości Boga… Wiem, że znajdą się wilki, które będą szydzić z Ciebie… Te osoby nie są groźne… Wręcz przeciwnie – w środku są płaczącymi dziećmi spragnionymi miłości, którą możesz im ofiarować… Nie zapominaj, że idziesz w imię Jezusa… To imię zbawia i uwalnia…

Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością, mówiąc: «Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają». Łk 10, 17

Miej pokój serca… Nie lękaj się… Pan jest z Tobą…
Dziękuję Ci Panie za codzienne chlubienie się z Twojego imienia, w którym otrzymuje zbawienie… Ty jesteś dla mnie wszystkim i nie chcę szczycić się czymś innym oprócz Ciebie…

Dodaj komentarz