Wzruszające wyznanie

Dzięki składam Temu, który mnie umocnił, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył do posługi sobie mnie, dawniej bluźniercę, prześladowcę i oszczercę. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, ponieważ działałem z nieświadomością, w niewierze. A nad miarę obfita okazała się łaska naszego Pana, wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Nauka to godna wiary i zasługująca na całkowite uznanie, że Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy. Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie pierwszym Jezus Chrystus pokazał całą wielkoduszność jako przykład dla tych, którzy w Niego wierzyć będą na życie wieczne. 1 Tm 1, 12-16

Wybrałem dzisiaj słowa św. Pawła, aby podnieść Cię na duchu… Być może jesteś bluźniercą, prześladowcą, oszczercą, kłamcą, złodziejem lub innym nędznym grzesznikiem… Nie przebieraj w myślach… Stań przed tymi słowami w prawdzie… Zrób to z całą pokorą… W końcu usłysz najważniejsze słowa – MIŁOSIERDZIE JEST TAKŻE DLA CIEBIE! Bóg wielkodusznie czeka aż przyjdziesz do Niego z całą swoją nędzą… Możesz zmienić swoje życie… Przyjmij obfitą łaskę miłosiernego Ojca… Pozwól Mu odnaleźć siebie…

Tak samo, powiadam wam, radość nastaje wśród aniołów Bożych z powodu jednego grzesznika, który się nawraca». Łk 15, 10

Spraw niebu radość… Zacznij prawdziwie żyć… Z całą wiarą zwróć się do Boga i oddaj Mu swoje grzechy…
Panie, dziękuję Ci za łaskę nieustannego podnoszenia mnie… Dziękuję za prawdziwy obraz Twojego miłosierdzia, dzięki któremu nie muszę bać się przychodzenia do Ciebie po upadku… Wiem, że w Twoim ramionach zawsze znajdę ukojenie…
Dzisiaj polecam bardzo znane świadectwo, ale może ono dzisiaj dotknie kogoś na nowo i pomoże uwierzyć w miłosierdzie:

Dodaj komentarz