Nie łudź się!

Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwiąźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego. A takimi byli niektórzy z was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa, i przez Ducha Boga naszego. 1 Kor 6, 9-11

Dlaczego w Roku Miłosierdzia przytaczam tak mocne i stanowcze słowa?… Czynię to z całą miłością, aby obudzić Twoje sumienie… Jeżeli zauważasz w sobie powyższe przewinienia (choćby w myślach), to przestań się łudzić! Królestwo Boże nie jest dla Ciebie… Czytając te słowa – chwal Boga, ponieważ jeszcze żyjesz i możesz tu i teraz powiedzieć: ,,kończę z grzechem, który mnie zniewala! Wracam do mojego prawdziwego Boga! W Nim jest mój ratunek i zbawienie! On mnie obmyje, uświęci i usprawiedliwi!”. Porozmawiaj dzisiaj z Panem o całej swojej grzeszności i zwróć się do Niego z głęboką wiarą.

A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich. Łk 6, 19

Panie, nie potępiam nikogo… Nie chcę ograniczać Twojego miłosierdzia… Ty znasz serce każdego poranionego grzesznika… Wiesz, że sam jestem człowiekiem słabym… Dziękuję za to, że regularnie obmywasz mnie z grzechów i uświęcasz moje serce! Dziękuję Ci!

Dodaj komentarz