Wychowanie

Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: «Effatha», to znaczy: Otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Mk 7, 32-35

Wyobraź sobie tego biednego, głuchoniemego człowieka, który jest uwięziony przez brak słuchu i mowy. Jego życie musiało być jednym wielkim cierpieniem. Wszystko zmienia się w chwili spotkania Jezusa. Po uzdrawiającym dotyku Chrystusa ten człowiek zaczyna nowy rozdział w swoim życiu. Od tej pory może słyszeć całą mądrość głoszoną przez Zbawiciela. On jest także zdolny do dzielenia się tym, co widzi i słyszy.

Tak sobie myślę, że w sensie przenośnym – nie brakuje dzisiaj ludzi głuchoniemych, którzy mają zamknięty słuch na słowo Boże oraz nie dzielą się nim z innymi. W kontekście rozpoczynającego się za tydzień Tygodnia Wychowania można śmiało stwierdzić, że większość problemów wychowawczych bierze się z tego, że dzieci i młodzież nie słuchają Boga, rodziców, nauczycieli i wychowawców. Gdyby oni wyraźnie słyszeli i przyswajali konkretne komunikaty, przesłania i nauki, to byłoby o wiele mniej kłopotów w rodzinach, szkołach i miejscach pracy. Rodzice czasami mówią, że uszy myje się, a nie wietrzy. Takie powiedzenia obrazują kłopot w skutecznym przekazie na linii rodzic dziecko. Wielu rodziców może pytać desperacko, jak przebić się z komunikatami do swoich dorastających i zbuntowanych pociech.

Myślę, że nie ma lepszej recepty niż miłość, cierpliwość, łagodność, ale i konsekwencja. Czasami wychowawcy i nauczyciele zbyt łatwo poddają się. Człowiek do końca życia formuje się niczym plastelina. Z czasem jest coraz twardszy i ciężej jest coś zmienić, ale dla Boga – najlepszego wychowawcy, to nie jest problem.

Stań dzisiaj przed Bogiem w prawdzie. Uznaj, że wielokrotnie miałeś problemy ze słuchaniem Jego woli oraz z mówieniem tego, co budujące. Poproś o uzdrowienie i jeszcze lepsze korzystanie ze słuchu i mowy.

Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czy Bóg nie wybrał ubogich tego świata na bogatych w wierze oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego tym, którzy Go miłują? Jk 2, 5

Stań się takim ubogim człowiekiem, który zdaje sobie sprawę ze swoich słabości i wszystko oddaje Panu Bogu. Uwierz mi, że będąc słabym w jedności z Bogiem – uczynisz dla Niego wielkie rzeczy.

Bóg wiary dochowuje na wieki,
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
chlebem karmi głodnych,
wypuszcza na wolność uwięzionych.
Pan przywraca wzrok ociemniałym,
Pan dźwiga poniżonych.
Pan kocha sprawiedliwych,
Pan strzeże przybyszów.
Ochrania sierotę i wdowę,
lecz występnych kieruje na bezdroża.
Ps 146, 6-9

Panie, byłem: uciśniony zamartwianiem się, głodny miłości, uwięziony w nałogach, ociemniały przez brak Twojej nauki, poniżony przez kłamstwa diabła. Ty jednak wiernie kochałeś mnie i uzdrowiłeś moje serce, ciało i duszę. Dziękuję Ci!

Polecam dzisiaj bardzo wartościowe i praktyczne załączniki:

oraz

Dodaj komentarz