Rodzino obudź się!

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?» Mt 3, 13-14

Spróbuj postawić się w roli Jana Chrzciciela, który ma ochrzcić Jezusa. Święty i nieskalany Bóg przychodzi do Ciebie po chrzest. Jaka jest Twoja pierwsza reakcja? Odpowiedź wydaje się być oczywista. Podobnie zachował się Piotr, gdy Jezus chciał umyć mu nogi. Pierwszy Mistrz i Nauczyciel zawstydza ze stoickim spokojem. Zobacz sercem Jego pokorę, miłość i głębokie uniżenie;

Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi ledwo tlejącego się knotka. Iz 42, 1b-3

On uczył nas wszystkiego tak, jak małe dzieci. Budował swój autorytet. Jezus był najpierw świadkiem, a potem dopiero nauczycielem. Jego nauczanie było zawsze poparte postawą miłości i służby.

Dlatego, że Bóg był z Nim, przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. Dz 10, 38

Bóg Ojciec miał w Nim upodobanie;

A oto głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Mt 3, 17

Wyobraź sobie, że Twój Stwórca patrzy także na Twoje życie i chce mieć w Tobie upodobanie. Czy za każde dobro oddajesz chwałę Bogu? Czy potrafisz dawać dobre świadectwo? Czy masz odwagę mówić pokornie, że wszystko co masz, otrzymałeś od Pana? Czy jesteś autentycznym chrześcijaninem, który zna swoją wiarę, głosi ją i z miłością upomina braci błądzących? Czas skończyć z letniością! Bóg rozliczy Cię z każdego zgorszenia wobec tych najmniejszych. Zawierz się dzisiaj Chrystusowi. Odnów swoją relację z Nim. Odwołaj się do sakramentu chrztu i bierzmowania. Proś o Ducha Świętego. On uzdolni Cię do świadectwa. Dzisiejszy świat tak bardzo potrzebuje rodziców, którzy mają głęboką wiarę i przekazują ją dzieciom. Gorliwym przykładem obudźmy polskie rodziny!
Dzisiaj polecam piękne świadectwo rodziców prezydenta:

One Reply to “Rodzino obudź się!”

Dodaj komentarz