Dobre ziarna

Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.  Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów».  A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: «Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel», to znaczy «Bóg z nami». Mt 1, 18b-23

W dzisiejsze święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (Matki Bożej Siewnej) już wczesnym rankiem miałem w głowie obraz ziaren, które są w rękach siewcy. Gdy ziarna są zasiane na żyznej glebie, to z czasem bardzo cieszą siewce. On troszczy się o nie i widzi piękne efekty. Takim niezwykłym ziarnem była Maryja, która z pokornej dziewczynki urosła do godności królowej oraz matki całego świata.

Popatrz przez chwile na siebie jako na dobre ziarno w rękach Pana Boga. Może Twoja gleba nie była aż tak żyzna jak u Maryi i pojawiło się wiele okoliczności zakłócających Twój wzrost, ale nadal żyjesz i możesz podjąć gorliwą współpracę ze Stwórcą. Postanów sobie otwierać się na Jego łaskę. Słuchaj Bożego głosu. Idź za Nim dzień za dniem. Pozwól Panu nawadniać Cię sakramentami. Poproś Ducha Świętego, aby stale zasiewał w Twoim sercu dobre natchnienia i uzdalniał Cię do pójścia za nimi.

Jeśli podejmiesz gorliwą współpracę z Bogiem, to prędzej, czy później sam staniesz się narzędziem Jezusa, które sieje ziarna dobrych czynów i zobaczysz konkretny wzrost ludzi, którym towarzyszysz. Bądź cierpliwym siewcą, takim jakim jest sam Bóg.

Panie, dziękuję Ci za narodzenie Maryi oraz jej piękną współpracę z Twoją łaską. Dziękuję także za moje narodziny i proszę Cię, abyś mnie prowadzić ku Tobie. Pragnę wzrastać każdego dnia na Twoją chwałę.

Dodaj komentarz