Wsparcie z Góry

Jezus im odpowiedział: „Miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam wam: Kto powie tej górze: «Podnieś się i rzuć w morze», a nie wątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. Dlatego powiadam wam: Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. Mk 11, 22-24

Jak wygląda stan Twojej wiary?… Może idziesz od lat za Jezusem Chrystusem i wciąż spotykasz się z Nim, bo tak wypada… Pamiętasz rady babci i rodziców, którzy mówili, że bez Boga ani do proga… Czy zacząłeś już osobistą relację z żywym Bogiem?… Czy nadal czujesz się w niej obco, jakby to było coś narzuconego przez księży?… Wyjdź dzisiaj z tych stereotypów i zacznij z Nim rozmawiać, jak z Przyjacielem, który zawsze Cię wysłucha, doradzi i jeżeli będzie to dla Ciebie dobre, to da Ci konkretną pomoc… Wiem, że chciałoby się mieć Boga, który spełnia wszystkie życzenia… Mój Bóg spełnia tylko te prośby, poprzez które wzrastam w świętości… A na tej drodze nie może być lekko i przyjemnie… Świętość jest niczym zdobywanie najwspanialszego i najwyższego szczytu, z którego można uwielbiać nie tylko dzieło stworzenia, ale i samego Stwórcę… Chcę wchodzić na tą górę małymi kroczkami i jestem pewien, że Pan idzie ze mną i prowadzi mnie. Wiem także, że da mi konkretną pomoc, która będzie wystarczająca do osiągnięcia celu.
Dziękuję Ci Panie za łaskę prostej wiary, w której czuję Twoją obecność i przyjacielskie wsparcie!

Dodaj komentarz