Wolność

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli! Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie. Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: «Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego». A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli. Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ga 5, 1. 13-16

Czy uważasz się za człowieka prawdziwie wolnego?… Jaki masz stosunek do przykazań, woli rodziców, przełożonych, opinii Twojego środowiska?… Czy istnieje coś, co ogranicza Twoją wolność?… Jeśli tak jest to Twoje ograniczenie nie są na zewnątrz, lecz wewnątrz Ciebie… To pycha, która karze Ci buntować się wobec Boga oraz ludzi starszych… Jeśli masz w sobie prawdziwą pokorę – możesz być w pełni posłuszny, wolny i szczęśliwy… Mając w sobie ducha pokory i posłuszeństwa będziesz chroniony przed atakami diabła, który bawi się ludźmi pysznymi… Nie bądź jego kolejną marionetką… Nie bądź starym człowiekiem, który wraca do grzesznych przyzwyczajeń. Pan przyszedł po to, aby ukazać Ci prawdziwe życie w wolności!

Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy,
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje. Ps 16, 8

Pan jest z Tobą! Życzę błogosławionej niedzieli! +

Dodaj komentarz