Więzień w Panu

Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» A on wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: «Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?» On, usłyszawszy to, rzekł: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”. Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników». Mt 9, 9-13

Gdyby Jezus nie przebywał z celnikami i stronił od nich, to nie byłoby powołania apostoła Mateusza – późniejszego świętego męczennika. Gdyby nasz Pan był tylko ze zdrowymi, to nie byłoby uzdrowień, a Ewangelia byłaby przynajmniej dziwna.

Ty także nie chowaj światła Chrystusa w sobie przed ludźmi (patrz wczorajsza Ewangelia). Idź śmiało do tych, którzy trwają w ciemności i głoś Dobrą Nowinę o Jezusie, który ma moc uzdrowić każdego. Kto wie, ilu Chrystus powoła poprzez Twoje słowa, spojrzenia i gesty. Uwierz w to.

Bracia: Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Ef 4, 1-3

Panie Jezu, pragnę być jak św. Paweł TWOIM WIĘŹNIEM. Posyłaj mnie dokąd zechcesz. Bądź tylko ze mną i działaj według swojej woli.

Ich głos się rozchodzi po całej ziemi,
ich słowa aż po krańce świata. Ps 19, 5

Maryjo, Gwiazdo Nowej Ewangelizacji, prowadź nas odważnie do ludzi zagubionych i wspieraj w przekazywaniu Bożego światła.
Św. Józefie, dziękuję za Twoją stałą opiekę i wstawiennictwo.
Św. Mateuszu – módl się za nami.
Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

Polecam głębokie załączniki:

oraz

Dodaj komentarz