Tak umiłował

Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. J 3, 14-17

Wczoraj słyszałeś w Ewangelii o wielkim długu, który król darował swemu słudze. Dzisiaj wyobraź sobie Króla, który wziął na siebie wszystkie niewyobrażalne długi ludzi całego świata. Twój umysł może zatrzy-mać się i nie być zdolny wejść w ten obraz, ponieważ to przekracza wszelkie wyobrażenia. Całe zło, wszystkie grzechy, bóle, rany, zabójstwa, aborcje, eutanazje, cudzołóstwa, kłamstwa i wszelkie ludzkie obrzydliwości wziął na siebie Jezus Chrystus. Jego skatowane i zakrwawione ciało jest tylko drobnym śladem tego, co odczuwał w swoim wnętrzu. I to z niego wypłynęła święta Krew i Woda, w których może obmyć się każdy grzesznik.

Klęknij dzisiaj przed krzyżem, jak ten zaskoczony żołnierz, który przebił bok Jezusa w filmie pt. Pasja. Kontempluj moment Twojego odkupienia i darowania długu. Zamilknij i podziękuj, jeżeli w ogóle będziesz w stanie coś powiedzieć…

Jezu Chryste…, dziękuję…

Dzisiejsze załączniki pomogą Ci w modlitwie:

oraz

oraz

Dodaj komentarz