Więzi duchowe

Gdy Jezus przemawiał do tłumów, oto Jego Matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z Nim rozmawiać. Ktoś rzekł do Niego: «Oto Twoja Matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą pomówić z Tobą». Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: «Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?» I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest Mi bratem, siostrą i matką». Mt 12, 46-50

W przypisie do dzisiejszej Ewangelii można wyczytać, że więzi duchowe są ważniejsze niż więzy krwi. Kiedyś nie zrozumiałbym tych słów. Dzisiaj wiem, że ludzie, którzy autentycznie poszli za Chrystusem i żyją według Jego Ewangelii – są dla siebie jak najbliżsi bracia i siostry. Czy masz takie osoby wokół siebie? Czy możesz powiedzieć do wielu BRACIE/SIOSTRO i to tak w najgłębszym pokoju serca?

Stawaj się prawdziwym świadkiem Jezusa i szukaj osób, które żyją Bożym Duchem, a zapomnisz o tym, czym jest samotność. Bóg da Ci osoby, które będą Twoim ogromnym wsparciem i razem uczynicie wiele dobra dla Kościoła na chwałę Trójcy Świętej.

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego. J 14, 23

Uwierz w tą obietnicę Jezusa. On chce do Ciebie przyjść z Ojcem i Duchem Świętym. Proś o miłość do Niego i łaskę zachowywania Jego nauki.

Panie Jezu, dziękuję Ci z całego serca za wielką rodzinę wspaniałych, Bożych ludzi, przy których niesamowicie doświadczam Twojej obecności. Prowadź mnie, abym głosił Twoją czystą Ewangelię tym, którzy jeszcze Ciebie nie poznali albo zapomnieli o Tobie i Twoich słowach.
Maryjo, kochana Mamo wszystkich ludzi, proszę, wstawiaj się za Twymi biednymi dziećmi, które zagubiły więzy duchowe.
Św. Józefie, prowadź nas, abyśmy budowali więzy miłości, wiary i nadziei między braćmi i siostrami pielgrzymującymi ku Bogu.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN I + DUCH ŚWIĘTY.

Dodaj komentarz