Więcej, najwięcej, WSZYSTKO

Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Łk 11, 32

Ludzie wciąż spieszą, aby mieć więcej, najwięcej, a nawet wszystko. W wymiarze materialnym jest to nie do osiągnięcia. Zawsze ktoś będzie miał więcej. Natomiast w wymiarze duchowym otwierając się na łaskę żywej wiary i przebywania w obecności Boga, człowiek czuje w sercu, że ma wszystko i nawet nie myśli już o rzeczach materialnych.

Oczywiście po ludzku stara się uczyć, pracować i zarabiać na chleb. Nawet wypełnia te obowiązki bardzo gorliwie z miłości do Chrystusa. Może spotkać go za to także nagroda materialna. To jednak nie psuje jego serca, bo ono jest całkowicie zanurzone w tym, który jest WSZYSTKIM.

Począł więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał, i głosił: «Jeszcze czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona». I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i przyoblekli się w wory od najstarszego do najmłodszego. Zobaczył Bóg ich czyny, że odwrócili się od złego postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej. Jon 3, 4-5. 10

Gdybyś tak mieszkał wtedy w Niniwie i usłyszał takie nawoływanie Jonasza, to co byś zrobił? Czy śmiałbyś śmiać się z proroka (a tym samym z Boga)? Mam nadzieję, że nie. Więc nie lekceważ kapłana, który głosi Ci kazanie w Twojej parafii i zachęca do głębszego nawrócenia. Nie wiesz, kiedy Pan przyjdzie. To może być nawet za chwilę. Obyś posłuchał i nie był potępiony przez ludzi Niniwy, którzy kiedyś posłuchali swojego proroka, a Ty nie chciałeś słuchać.

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego.
Boże, moją ofiarą jest duch skruszony,
pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz. Ps 51, 4. 19

Panie, OCZYŚĆ MNIE ZUPEŁNIE Z MOJEJ WINY. Z pokornym i skruszonym sercem proszę o łaskę głębokiego nawrócenia i przylgnięcia sercem do Twojego Serca.

Maryjo, kochana Mamo, Ty całym swoim sercem, duszą i umysłem byłaś zjednoczona ze swoim Synem. Proszę, wstawiaj się za nami, abyśmy słuchając współczesnych proroków, otwierali się szczerze na łaskę nawrócenia.

Dodaj komentarz