Proście

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Gdy któregoś z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą. Mt 7, -11

Wsłuchaj się sercem w powyższe słowa. Zobacz obraz Boga Ojca, o którym mówi Jezus. Zauważ Jego niepojętą dobroć i hojność. Po czym zacznij prosić o najpiękniejsze duchowe dary: pokorę, miłość, wiarę, nadzieję, cichość serca, przebaczenie, jedność, dary i owoce Ducha Świętego. Proś kochanego Tatę z całą prostotą serca. Proś, szukaj, kołataj… Jestem pewien, że później zaśpiewasz razem z Psalmistą:

Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem,
pomnożyłeś moc mojej duszy. Ps 138, 3

Moc duszy… Bóg tak bardzo pragnie wzmocnić moją i Twoją duszę! Prośmy o to! Tak też czyniła Estera w niebezpieczeństwie;

Królowa Estera zwróciła się do Pana, przejęta niebezpieczeństwem śmierci. I błagała Pana, Boga Izraela, mówiąc: «Panie mój, Królu nasz, Ty jesteś jedyny, wspomóż mnie samotną, niemającą poza Tobą wspomożyciela, bo niebezpieczeństwo jest niejako w mojej ręce. Słyszałam od młodości mojej w pokoleniu moim ojczystym, że Ty, Panie, wybrałeś Izraela spośród wszystkich narodów i ojców naszych ze wszystkich ich przodków na wieczyste dziedzictwo i uczyniłeś im wszystko, co zapowiedziałeś.

Wspomnij, Panie, daj się rozpoznać w chwili naszego udręczenia i dodaj mi odwagi, Królu bogów i Władco nad wszystkimi władcami. Włóż stosowną mowę w moje usta przed obliczem lwa i zwróć jego serce ku nienawiści do wroga naszego, aby zginął on sam i ci, którzy są z nim jednej myśli. Wybaw nas ręką Twoją i wspomóż mnie opuszczoną i niemającą nikogo poza Tobą, Panie, który wiesz wszystko». Est 4, 17k. l-m. r-u

Boże, kochany Ojcze, Tatusiu, nie mam i nie chcę szukać nigdzie ratunku oprócz Ciebie. W Tobie chronię się cały i proszę pokornie o łaskę codziennego, mężnego stawania do wali o Twoje Królestwo razem ze świętymi i aniołami dla Twojej chwały.

Maryjo, kochana Mamo, wszystkie moje prośby pragnę zanosić do Boga przez Twoje niepokalane serce. Proszę oczyszczaj swoją pokorną wolą – moją często skażoną wolę.

Dodaj komentarz