Wezwani do walki

Siewca sieje słowo. A oto są ci, którzy są na drodze: u nich sieje się słowo, a skoro je usłyszą, zaraz przychodzi Szatan i porywa słowo w nich zasiane. Podobnie zasiewem na gruncie skalistym są ci, którzy gdy usłyszą słowo, natychmiast przyjmują je z radością, lecz nie mają w sobie korzenia i są niestali. Potem gdy nastanie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują. Są inni, którzy są zasiani między ciernie: to ci, którzy wprawdzie słuchają słowa, lecz troski tego świata, ułuda bogactwa i inne żądze wciskają się i zagłuszają słowo, tak że pozostaje bezowocne. Wreszcie zasiani na ziemię żyzną są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny». Mk 4, 14-20

Chrystus cały czas sieje swoje słowo… Czyni to przez kapłanów, nauczycieli, rodziców i wszystkich, którzy nie boją się być Jego narzędziami… Mimo tych wszystkich starań ogromna rzesza ludzi nie przyjmuje tego ziarna… Jezus podaje dzisiaj konkretne powody dlaczego tak jest… Popatrz na swoje serce… Spróbuj dostrzec, czym posługuje się szatan, aby zagłuszyć w Tobie to słowo… Jemu nie brakuje narzędzi… Posługuje się ludźmi, którzy gaszą w Tobie zapał i osłabiają w Tobie stałość w wierze… On także wyolbrzymia uciski i prześladowania, z którymi zmagasz się w codzienności… A najczęściej wykorzystuje troski światowe, ułudę bogactwa i najniższe żądze, które są w Tobie…
Jak uwolnić się od tego wszystkiego i stać się żyzną glebą?… Zacznij od zobaczenia tego, co zniewala i ogranicza Twoje serce… Potem szczerze wyrzeknij się tego i proś z całych sił o serce otwarte i gotowe na Boży zasiew… Nie bój się wzrostu, przemiany życia i nawyków… To wspaniała przygoda… Podejmij to wyzwanie, a Twoje życie wreszcie ruszy do przodu… Zawierz Panu swoje serce i nie lękaj się już…
Dziękuję Ci Panie za to, że pokazujesz mi dzisiaj co ogranicza moje serce… Daj mi łaskę mężnej walki z wszystkimi przeciwnościami… Proszę o serce otwarte i gotowe do wzrastania w wierze i miłości… Prowadź mnie!
Dzisiaj polecam krótki filmik, który uzmysłowi wszystkim mężczyzną, czym jest prawdziwa walka… Kobiety też nie będą się nudzić 🙂 Polećcie to swoim mężczyznom, a będziecie miały większy pożytek 🙂

Dodaj komentarz