W imię Prawdy! C. D. 27

16 sierpnia 2023 roku

Tego dnia pomogły mi słowa bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego:

,,Codzienny dowód Chrystusowej prawdy widzę w słowach: ,,Jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą”. Chrystus ukazywał proroczo przyszłość Kościoła. To proroctwo ma swoje dzieje, poczynając od krzyża, łańcuchów Piotrowych, aren cyrkowych, aż do dnia dzisiejszego. Wszyscy niemal czujemy, jak spełnia się w nas. Czyż nie jest to pociecha, że na sobie potwierdzamy prawdę słów Chrystusowych? Czyż nie należało cieszyć się z ujawnienia tej prawdy, choćby bardzo bolało? I ta prawda wyswobadza, choć w tak dotkliwy sposób Chrystus niczego nie mówił bez pokrycia dziejowego. Dwadzieścia wieków Ewangelii jest dodatkowym dowodem jej prawdziwości”.

18 sierpnia 2023 roku

Otrzymałem odpowiedź z kurii na moje kolejne pismo z prośbą o kopiowanie akt mojej sprawy. Ponownie mi odmówiono. Dowiedziałem się z pisma między innymi, że mogę sobie zrobić notatki z przeglądanych akt.

Przypomnę, że o zerowej wartości takiego notatnika dowiedziałem się w innym mieście od biegłego w sprawach prawa kanonicznego.

Podsumowując, dwukrotnie na piśmie odmówiono mi możliwości kopiowania akt mojej sprawy i nie odniesiono się do argumentów wynikających z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Kodeksu Postępowania Administracyjnego, które przytoczyłem w moim piśmie.

W piśmie ponownie podkreślono, że mam PEŁNE prawo do ochrony dobrego imienia i możliwość zapoznania się z aktami sprawy.

Otrzymałem także odpowiedź na mój wniosek o wyłączenie kolejnego sędziego (podpisanego między innymi pod dokumentami dotyczącymi kopiowania akt) w kościelnym procesie pozasądowym. Tym razem nie wyrażono zgody na wyłączenie sędziego.

Mój argument dotyczący jedenastominutowej rozmowy telefonicznej, podczas której sędzia dzwonił do mnie z prywatnego numeru poza oficjalną drogą komunikacji w trakcie dochodzenia wstępnego, został przedstawiony w świetle pozytywnym w pisemnej argumentacji. Widocznie moje spostrzeżenia z tej rozmowy nie zostały zakwalifikowane jako świadczące o możliwości stronniczości sędziego.

Ciąg dalszy nastąpi…

Dodaj komentarz