W imię Prawdy! C. D. 24

31 lipca 2023 roku

Otrzymałem pismo z Sądu Kościelnego Diecezji Radomskiej, z którego dowiedziałem się między innymi, że nie mogę kopiować żadnej części akt procesowych mojej sprawy. Dowiedziałem się również, że moje zawiadomienia do wyżej wymienionego sądu w sprawie wykroczeń prześladowców nr 1 i nr 3 zostały dołączone do moich akt. (Ja natomiast nie prosiłem w pismach o dołączenie ich do akt, lecz zawiadamiałem sąd o konkretnych wykroczeniach według kanonów Kodeksu Prawa Kanonicznego z prośbą o odpowiedź). Dowiedziałem się również, że mam PEŁNE prawo zapoznać się z dokumentami mojej sprawy…

2 sierpnia 2023 roku

Otrzymałem pismo od księdza prezesa z zaproszeniem na spotkanie Zarządu Fundacji Płomień Eucharystyczny.

3 sierpnia 2023

Napisałem do ministra sprawiedliwości w sprawie objęcia nadzorem postępowań związanych z prześladowcą nr 1.

Napisałem pismo do Kurii w sprawie przedłużenia terminu, w którym mogę zobaczyć akta mojej sprawy. Prośbę motywowałem tym, że wiele dni z dostępnego terminu czekałem na odpowiedź na moje pismo w sprawie kopiowania akt.

Wysłałem także pismo do biskupa o odwołanie jednego z sędziów w mojej sprawie, ponieważ obawiałem się o stronniczość tego sędziego z racji konkretnej postawy wobec mojej osoby w minionym roku.

Wysłałem pisma do ks. prezesa Fundacji Płomień Eucharystyczny oraz do Zarządu i Rady Fundacji Płomień Eucharystyczny, w których odniosłem się do treści odpowiedzi na moje pytania z poprzedniego pisma oraz ponowiłem pytania, które uznałem za bardzo ważne w mojej sprawie.
Pytania dotyczyły między innymi:
– zgłoszeń do organów ścigania wykroczeń, które dokonywane były w kaplicy,
– kontaktów osób z zarządu z prześladowcami,
– działań na stronie www.adoracja.pl ze szkodą dla mojego wizerunku,
– oświadczenia o pobiciu w kaplicy w piętnasty dzień po zdarzeniu.

Poprosiłem również o ponowne wysłanie oryginalnego pisma Zarządu Fundacji Płomień Eucharystyczny TYM RAZEM Z PODPISAMI CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY FUNDACJI PŁOMIEŃ EUCHARYSTYCZNY, gdyż otrzymałem od księdza prezesa pismo w imieniu Zarządu bez podpisów członków Zarządu!

Wysłałem dodatkowe pismo do księdza prezesa z odpowiedzią na zaproszenie mnie na spotkanie Zarządu. Oznajmiłem, że nie odpowiem pozytywnie na zaproszenie dopóki nie otrzymam pisemnego uzupełnienia odpowiedzi na moje pytania z moich pism skierowanych do księdza prezesa oraz do Zarządu i Rady Fundacji Płomień Eucharystyczny.

Spotkałem się z zaufanymi osobami, z którymi bardzo dobrze współpracowało mi się przez 10 lat. Mogłem spokojnie odpowiedzieć na ich pytania wynikające z autentycznej troski o moją osobę.

Ciąg dalszy nastąpi…

Dodaj komentarz