Boże Ciało i Krew

A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im, mówiąc: «Bierzcie, to jest Ciało moje». Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: «To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. Mk 14, 22-24

Usłysz sercem słowa Jezusa: BIERZCIE, TO JEST CIAŁO MOJE. Jak często przyjmujesz Boże Ciało do serca? Czy czynisz to z największą czcią i miłością? Czy Twój umysł przenika ta najświętsza tajemnica Bożej obecności w Tobie? Przyjmij Go dzisiaj do serca i pójdź na spacer z głęboką świadomością, że On jest w Tobie. Proś, aby Jezus z Twego serca błogosławił wszystkim, na których patrzysz i o kim pomyślisz…

Podziękuj dzisiaj za wszystkie Komunie Święte, które przyjąłeś w życiu. Wyśpiewaj Panu hymn uwielbienia za Jego obecność w Eucharystii – Chlebie Życia. Dziękuj za podtrzymywanie Cię w istnieniu. Przepraszaj za niegodnie przyjęte Komunie. Błagaj o miłosierdzie nad tymi, którzy dopuścili się świętokradczych Komunii…

Wtedy wziął Księgę Przymierza i czytał ją głośno ludowi. I oświadczyli: «Wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. Mojżesz wziął krew i pokropił nią lud, mówiąc: «Oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów». Wj 24, 7-8

Krew Chrystusa – Baranka Bożego została wylana za wielu, czyli za wszystkich. Czy jednak wszyscy chcą mieć udział w obmyciu Przenajświętszą Krwią? Są jeszcze tacy, którzy nie rozumieją tej łaski. Głoś im świadectwo, że w tej Bożej Krwi jest zbawienne obmycie.

Jeśli bowiem krew kozłów i cielców oraz popiół z krowy, którymi skrapia się zanieczyszczonych, sprawiają oczyszczenie ciała, to o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu. Hbr 9, 13-14

Krew Chrystusa oczyszcza sumienia z martwych uczynków. Ileż to razy człowiek dokonuje martwych uczynków, które prowadzą do śmierci wiecznej… O, jak bardzo potrzebujemy zanurzenia w Krwi Chrystusa?… Zanurzaj stale w tej Krwi siebie i wszystkich, o których pomyślisz… (Polecam modlitwę siostry Gertrudy MSC)

Czym się Panu odpłacę
za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia
i wezwę imienia Pana.
Tobie złożę ofiarę pochwalną
i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana
przed całym Jego ludem. Ps 116, 12-13. 17-18

Jak wypełniasz swe śluby przed Panem? Czy jesteś prawdziwie wierny przykazaniom, ślubom i obietnicom złożonym podczas sakramentu małżeństwa, chrztu świętego swoich dzieci? Każdy kolejny dzień jest sprawdzianem naszej wdzięczności Bogu. Bądź wierny, aby żyć na wieki;

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. J 6, 51

Boże Ojcze, Synu Boży, Duchu Święty, dziękuję za najpiękniejszy plan zbawienia. Dziękuję za Pokarm z nieba! Dziękuję za każde zjednoczenie w Komunii Świętej!
Maryjo, kochana Mamo, proszę, zanieś przed Boży tron hymn uwielbienia płynący z mojego serca.
Św. Józefie, prowadź mnie, abym nigdy nie przestał kontemplować Bożego Oblicza w Eucharystii.
Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN I + DUCH ŚWIĘTY.

Polecam głębokie załączniki:

oraz

oraz

Dodaj komentarz