Uważaj na nieprzyjaciół

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: „Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?” Odpowiedział im: „Nieprzyjazny człowiek to sprawił”.

Rzekli mu słudzy: „Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?” A on im odrzekł: „Nie, byście zbierając chwast, nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza”». Mt 13, 24-30

Poproś dzisiaj Jezusa o duchowy rentgen, abyś mógł zobaczyć w sobie pszenicę i chwasty. Proś także o łaskę widzenia, kto i kiedy zasiał chwasty, abyś mógł uważać na nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych. Przylgnij mocno do Jezusa – Prawdy, aby żadne kłamstwo diabła i jego ludzi nie mogło zwieść Cię i zaburzyć Twojego umysłu oraz serca.

Nie lękaj się także, gdy Bóg dopuści Twoje zmaganie się z kłamstwami nieprzyjaciela. Ten trud wzmoże Twoją czujność i pomoże pragnąć głębszej miłości i trwania na skale. Nie bój się przylgnąć do Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, w którym jest całkowite zwycięstwo nad nieprzyjacielem. Trwaj w swoim Panu, a On będzie trwał w Tobie.

«Składaj Bogu dziękczynną ofiarę,
spełnij swoje śluby wobec Najwyższego.
I wzywaj Mnie w dniu utrapienia,
wyzwolę ciebie, a ty Mnie uwielbisz». Ps 50, 14-15

Panie Jezu, Ty jesteś całą moją siłą. Ty obnażasz kłamstwa przeciwnika i pomagasz mi trwać na skale prawdy.
Maryjo, kochana Mamo, proszę, wstawiaj się za mną, abym nie dopuszczał do serca i umysłu kłamstw nieprzyjaciela.
Św. Józefie, ty tak pięknie i wiernie szedłeś wyznaczoną drogą. Prowadź mnie, abym wytrwał w prawdzie.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

Dodaj komentarz