Pozwól Mu oczyścić swoje serce

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: „Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?” Odpowiedział im: „Nieprzyjazny człowiek to sprawił”. Rzekli mu słudzy: „Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?” A on im odrzekł: „Nie, byście zbierając chwast, nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza”». Mt 13, 24-30

Powyższe słowa Jezusa mogą rozjaśnić wiele Twoich pytań. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego w ludziach jest tyle zła, przewrotności i niesprawiedliwości? Dzisiaj masz odpowiedź. Choć Bóg dał każdemu dobre, kochające serce i zasiał w nim wspaniałe ziarna, to jednak diabeł cały czas robi złą robotę i próbuje zasiewać swoje chwasty. One mogą być na początku niewidoczne nawet dla danej osoby oraz jej otoczenia. Dopiero po czasie wychodzi cała prawda o człowieku. Dlatego tak ważne jest przebywanie blisko Boga, sakramentów, wspólnot oraz kapłanów, aby jak najszybciej zobaczyć w sobie chwast, by wyciąć go. Im szybciej człowiek to dostrzeże, tym większa szansa na normalne chrześcijańskie i szczęśliwe życie. Niestety wiele osób oddala się od Jezusa i Ewangelii, a tym samym od jedynej prawdy. To może wywołać tak drastyczny skutek, że ktoś stanie się takim wielkim chwastem, że pozostanie już tylko spalenie oraz płacz i zgrzytanie zębami. Obyś nigdy do tego nie dopuścił;

Poczuj się jeszcze tak, jakbyś był w gronie najbliższych uczniów Jezusa, który On sam wyjaśnia powyższą przypowieść;

Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie, mówiąc: «Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście».On odpowiedział: «Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!» Mt 13, 38-43

Bądź tym słyszącym. Pozwól Jezusowi przemieniać swoje serce. Poproś Go dzisiaj o zlokalizowanie w Tobie każdego chwastu. Pozbądź się tego, co przeszkadza Ci wzrastać w wierze i normalnie żyć z Bogiem. Zaufaj Mu. Jeśli będziesz miał problem w znalezieniu w sobie chwastów, to szukaj gorliwego kapłana i poproś go, aby pomógł Ci przeanalizować swoje życie i oczyścić wszystkie momenty, w których diabeł zasiewał w Twoim sercu zło. Pomódl się przed taką rozmową/spowiedzią i pozwól Bogu działać. Nie bój się takich duchowych operacji. One nic nie kosztują, a mają stokroć lepsze efekty niż wieloletnie i kosztowne terapie.

Panie, dziękuję za nieustanne oczyszczanie mnie z wszelkich chwastów. Dziękuję za Twoje łaski, które pozwalają mi na stałe wzrastanie przy Tobie.

oraz

Dodaj komentarz