Ujrzał

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. Mt 4, 18-22

Jezus ujrzał, powołał, uczynił rybakami ludzi i posłał na prawdziwe łowy. Jak myślisz, czy ujrzał także Ciebie? Czy tu i teraz patrzy na Twoją twarz, serce i mówi: PÓJDŹ ZA MNĄ, TAK WIELE OSÓB JEST JESZCZE DO URATOWANIA. PRZYJMIJ ŚWIATŁO MOJEJ MIŁOŚCI I ZANIEŚ JE DO TYCH, KTÓRZY SĄ JESZCZE W CIEMNOŚCI.

Jaka jest Twoja odpowiedź? Posłuchaj tych słów jeszcze raz. Zostań z Jezusem twarzą w twarz. Patrz na Jego miłość do Ciebie i wiarę w to, że dasz radę. Otwórz się na tą wspaniałą łaskę. Jakiekolwiek powołanie byś nie miał, możesz być RYBAKIEM LUDZI.

Albowiem «każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony». Jakże więc mieli wzywać Tego, w którego nie uwierzyli? Jakże mieli uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił? Jakże mogliby im głosić, jeśliby nie zostali posłani? Jak to jest napisane: «Jak piękne stopy tych, którzy zwiastują dobrą nowinę!» Rz 10, 13-15

Nie chowaj skarbu wiary i miłości pod korcem. Niech nie będzie Ci obojętne to, że tak wiele osób zatraciło wiarę i przestało słuchać Ewangelii. Bądź tym zwiastunem z pięknymi stopami, który głosi dobrą nowinę.

Ich głos się rozchodzi po całej ziemi,
ich słowa aż po krańce świata. Ps 19, 5

Wielu wspaniałych świętych jest zapisanych na kartach historii Kościoła. Przypominam sobie chociażby Św. Jana Pawła II i św. Faustynę – ich głos rozszedł się po całej ziemi. Dlaczego Ty miałbyś nie być kolejnym narzędziem Boga w głoszeniu Ewangelii. Choćby udało Ci się uratować jedną osobę, to już będzie duży sukces. Ta jedna osoba pewnie zaniesie światło kolejnym ludziom.

Posłuchajcie mnie, wyspy! Ludy najdalsze, uważajcie! Powołał mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną, utaił mnie w swoim kołczanie.

I rzekł mi: «Ty jesteś Sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławię». Ja zaś mówiłem: «Próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me siły. Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego». Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą.

A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego Sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela. A mówił: «To zbyt mało, iż jesteś Mi Sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela! Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi». Iz 49, 1-6

Posłuchajcie mnie. Uważajcie. Powołał mnie Pan. Ostrym mieczem uczynił me usta. Posłał, by zachęcać do nawrócenia, sprowadzić ocalałych… Jezus tak bardzo nas potrzebuje, by nieść Jego światło prawdziwego pokoju i miłości. Nie daj Mu czekać. Otwórz się na Jego łaskę.

Panie Jezu, mówię Tobie TAK i proszę uzdolnij mnie swoją łaską. Czyń ze mną, co tylko zechcesz. Posyłaj tam, gdzie zaplanowałeś.
Maryjo, Gwiazdo Nowej Ewangelizacji, formuj swoje dzieci do misji ratowania tych, którzy idą drogą zatracenia.
Św. Józefie, polecam Ci Kościół święty, wszystkich pasterzy i powołanych, uproś im łaskę wielkiej świętości i gorliwości, aby mężnie stanęli na wysokości zadania, do jakiego zostali powołani.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN + I DUCH ŚWIĘTY.

oraz

Dodaj komentarz