Trwaj w Nim i raduj się

Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. J 15, 5b

Prawdziwe trwanie przy Chrystusie przynosi wielką wewnętrzną radość mimo trudów i walk duchowych. Gdy jest pewność, że Jezus jest z Tobą, to nie potrzeba nic więcej. On sam wystarczy. On także uzdalnia do podjęcia wszystkich życiowych zadań i misji, które daje.

Wysłani przez Kościół, szli przez Fenicję i Samarię, sprawiając wielką radość braciom opowiadaniem o nawróceniu pogan. Dz 15, 3

Paweł i Barnaba pięknie wypełniali swoją misję. Trwali w jedności z Panem, a On im błogosławił, choć nie oszczędzał ich także przed próbami. W dzisiejszym fragmencie słyszymy jak wyruszyli do Jeruzalem, aby przedstawić Apostołom sprawę przestrzegania przepisów Starego Testamentu. Po drodze opowiadają o nawróceniu pogan, co daje wielką radość braciom.

Czy dzisiaj ludzie Kościoła potrafią szczerze radować się nawróceniem, tych którzy pogubili się? A może jest w nich jakaś nieufność lub zazdrość… Jak bardzo potrzeba szczerej radości i przyjęcia nawróconych do wspólnoty… Bóg tak bardzo pragnie naszej jedności. Jeśli będziemy jednego Ducha, to zawsze będziemy otwarci na drugiego człowieka…

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano:
«Pójdziemy do domu Pana». Ps 122, 1

Marzy mi się, żeby już tu na ziemi dorośli, a za nimi dzieci szli ze szczerym uśmiechem do domu Pana, do świątyni. Wewnętrzna radość serca ze spotkania z Jezusem jest zupełnie ponad jakimś tradycyjnym chodzeniem do kościółka (bo tak wypada albo z jakiegoś przymusu itd.)

Ci którzy autentycznie pragną Chrystusa w swoim życiu, mają w sobie radość z przebywania z Nim i szukają stale okazji do tego (potrafią być na Mszy codziennie). Oczywiście trwają przy Nim, a On w Nich w każdej chwili swojego życia i są z Nim złączeni sercem. Warto dążyć do takiej zażyłej bliskości.

PANIE JEZU, PRAGĘ TRWAĆ W TOBIE. WIEM, ŻE TY TAKŻE PRAGNIESZ TRWAĆ WE MNIE. DZIĘKUJĘ.
Maryjo, kochana Mamo, pięknie trwająca przy swoim Synu, proszę, wstawiaj się za nami, aby nigdy nie zgasło w nas wewnętrzne pragnienie jedności z Jezusem.
Św. Józefie, proszę pokornie, zanieś moją modlitwę przed Boży tron.

Wszystkim czytającym ten wpis NIECH BŁOGOSŁAWI BÓG WSZECHMOGĄCY OJCIEC I SYN I + DUCH ŚWIĘTY.

Dodaj komentarz