Troska Maryi

Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. Rz 8, 28-30

8 września 2017 roku w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny wszystkie parafie w Polsce dokonają Aktu poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi. To wyjątkowy dzień nie tylko dla Kościoła, ale i dla każdego wiernego w naszym kraju. Nie ma pewniejszej drogi do Jezusa – Zbawiciela świata niż przez Jego najtroskliwszą Matkę. Świat coraz bardziej oddala się od Boga, niszczy religię i wartości wynikające z prawa naturalnego.

Ta fala zaczyna pochłaniać także nasz naród. Dlatego też wielką mądrością Kościoła i niejako odpowiedzią na wiele objawień Maryi jest zawierzenie się jej Niepokalanemu Sercu. W sytuacji gdzie nie działają prośby, zachęty i słowa pełne ducha uciekamy się do Matki, która wielokrotnie uprosiła u swego Syna miłosierdzie dla narodów i opamiętanie dla oprawców.

Dzisiaj jest wiele ukrytego zła, które wyniszcza ludzi po cichu. Dopiero, gdy skutki są opłakane ktoś idzie po rozum, choć nie rzadko popada w rozpacz. W tym dniu chcemy zawierzyć się Maryi i ustrzec się przed wieloma dramatami rodzinnymi i narodowymi.

Postaraj się pójść na Eucharystię, aby zawierzyć się Maryi. Oddaj Jej całe swoje życie na wzór św. Jana Pawła II, który wołał – totus tuus (cały twój). Powierz najlepszej Matce swoją rodzinę, parafię, Ojczyznę i pozwól Bogu działać w swoim sercu. Oby zagościł w nim prawdziwy pokój i nadzieja na lepsze dziś i jutro, w których zaczniesz współpracować z łaską dla Bożej chwały.

Maryjo, dziękuję za Twoją nieustanną opiekę nade mną i całym światem. Wiem, że ogranicza Cię nasza wolność, ale ufam, że nawet w chwilach, gdy postępujemy źle, Ty wstawiasz się za nami i prosisz Syna o otwarcie nam oczu. Dziękuję za każdą Twoją macierzyńską interwencję, których nie sposób zliczyć.

Kilka dni temu obejrzałem w kinie film pt. ,,Fatima – ostatnia tajemnica”. To niezwykłe zestawienie 100 lat historii świata oraz ponadczasowych objawień Maryi w Fatimie. Ten film po prostu zauroczył mnie poprzez ukazanie miłości i troski Maryi. Ona stale nawołuje do pokuty i nawrócenia i pragnie powstrzymać świat, który zmierza ku zagładzie. Jej przesłanie jest wciąż aktualne. Kto za nim pójdzie, uchroni się przed wieloma cierpieniami.

oraz

Dodaj komentarz