Nie bój się… On jest z Tobą…

Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel”, to znaczy „Bóg z nami”. Mt 1, 23

Jaki jest Twój obraz Boga?… Widzisz Go gdzieś w oddali, czy w subtelnej bliskości?… Wierzysz, że On jest z Tobą od zawsze?… Wyobraź sobie, że byłeś w Jego zamyśle zanim począłeś się w łonie swojej mamy… To samo chce powiedzieć dzisiaj św. Paweł:

Bracia: Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. Rz 8, 28-30

Wyobraź sobie ten obraz Boga, który przedstawia św. Paweł… To Bóg który miłuje Cię, współdziała z Tobą we wszystkim dla Twojego dobra, znał Cię od wieków, przeznaczył Cię do bycia na Jego podobieństwo, usprawiedliwia Cię i uzdalnia do dobrego życia…
Z takim Bogiem nie musisz lękać się codziennego życia i wyzwań, które stoją przed Tobą… On zawsze będzie współdziałał z Tobą dla Twojego dobra… Zapraszaj Go do tej współpracy… Oddawaj Mu swoje myśli, pragnienia, marzenia i codzienne cele… Dodawaj pokornie: ,,jeśli taka jest Twoja wola, niech tak się stanie”… Wszystko czyń dla Bożej chwały… Miej pokój mimo niepowodzeń… One też będą Cię uczyły i dawały konkretny wzrost…
Dziękuję Ci Panie za Twoją odwieczną obecność i pokorne towarzyszenie mi… Tobie ufam i wierzę, że nie zawiodę się…

Dodaj komentarz